Izjava o privatnosti podataka

Search Icon

Izjava o privatnosti podataka

Hvala vam što ste zainteresovani za našu kompaniju i za posetu našoj veb-lokaciji www.auto1-group.com (u daljem tekstu „Veb-lokacija“).

Kompanija „AUTO1 Group GmbH“ (u daljem tekstu „Grupacija AUTO1“ ili „mi“) veoma ozbiljno shvata zaštitu vaših ličnih podataka.

Ako se obrađuju lični podaci (npr. ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj osobe koja je u pitanju [takva osoba se u daljem tekstu naziva „Osoba na koju se podaci odnose“]), to se vrši isključivo u skladu sa Uredbom EU o opštoj zaštiti podataka (u daljem tekstu „GDPR“) i odredbe za zaštitu podataka specifičnih za zemlju koje se primenjuju na „AUTO1 Group“ (nemački zakon o zaštiti podataka u verziji koja je na snazi od 25. maja 2018. godine [Bundesdatenschutzgesetz], u daljem tekstu „GDPA“). Svaka obrada ličnih podataka za koja ne postoji zakonska osnova će se obavljati (ako uopšte) samo uz saglasnost osobe na koju se podaci odnose.

Ovaj izjava o privatnosti podataka pruža vam informacije o prirodi, obimu i nameni ličnih podataka koje obrađuje grupacija AUTO1, kao i prava na koja imate pravo.

 1. Rukovalac odgovoran za obradu vaših ličnih podataka

Rukovalac odgovoran za obradu vaših ličnih podataka u sklopu GDPR-a i drugih odredaba zakona o zaštiti podataka je

„AUTO1 Group GmbH“

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Nemačka

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-pošta: info@auto1-group.com

 1. Službenik za zaštitu podataka

Ukoliko imate pitanja i/ili sugestije u vezi sa zaštitom podataka, možete direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka u bilo kom trenutku.

Naš službenik za zaštitu podataka se može kontaktirati na:

„AUTO1 Group GmbH“

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Nemačka

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-pošta: datenschutz@auto1-group.com

 1. Obrada podataka o korišćenju

Svaki put kada korisnik pristupa ovoj veb-lokaciji, ona prikuplja opšte podatke i informacije.

Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama evidencije servera.

Ovo se odnosi na sledeće podatke:

 • tipovi i verzije pregledača koji se koriste, 
 • operativni sistem koji koristi pristupni sistem, 
 • veb-stranicu sa koje je stigao pristupni sistem na ovu veb-lokaciju (poznat kao posrednik),
 • pod-veb lokacije kojima se pristupa na ovoj veb-lokaciji putem pristupnog sistema,
 • datum i vreme pristupa veb-lokaciji,
 • IP adresa,
 • pružalac internet usluga pristupnog sistema i
 • druge slične podatke i informacije usmerene na izbegavanje opasnosti u slučaju napada usmerenih na naše IT sisteme.

Pri obradi ovih podataka o korišćenju, grupacija AUTO1 ne izvlači nikakve zaključke o osobi na koju se podaci odnose.

Grupaciji AUTO1 su potrebni ti podaci da

 • ispravno dostavi sadržaj ove veb-lokacije,
 • optimizuje sadržaj i reklamiranje ove veb-lokacije,
 • obezbedi trajnu funkcionalnost naših IT sistema i tehnologije na kojima se nalazi ova veb lokacija kao i da
 • pruži organima za sprovođenje zakona informacije potrebne za vođenje krivičnog postupka
 • u slučaju sajber napada.

Pravni osnov za ovu obradu je čl. 6(1)(f) GDPR-a.

Ove podatke u anonimnom obliku analizira grupacija AUTO1 sa jedne strane statistički, a sa druge strane sa ciljem povećanja zaštite podataka i bezbednosti podataka.

Anonimni podaci o datotekama evidencije servera se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje pruža osoba na koju se ovi podaci odnose.

 1. Prijave / proces prijave

Grupacija AUTO1 je matična kompanija većeg broja podružnica.

Preko veb-lokacije možete se prijaviti na sledeće podružnice grupacije AUTO1:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,

WKDA Booking Services GmbH & Co. KG i

WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG

(u daljem tekstu „AUTO1 podružnice“).

 1. Obrada podataka podnosioca prijave

Grupacija AUTO1 prikuplja lične podatke koje je podnosilac prijave dostavio putem portala za prijavu na internetu (u daljem tekstu: „Podaci podnosioca prijave“).

Odgovornost za sprovođenje procesa prijave kao i za obradu prijave leži na kompaniji „AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG“, podružnici grupacije AUTO1 (u daljem tekstu: „Auto1 Global“).

U tu svrhu grupacija AUTO1 šalje podatke podnosioca prijave „AUTO1 Global“-u.

Podaci podnosioca prijave se koriste samo za potrebe procesa prijave.

Pored toga, grupacija AUTO1 može da prosledi podatke podnosioca prijave podružnici grupacije AUTO1 u koji podnosilac prijave podnosi svoju prijavu.

Pre bilo kakvog prenosa podataka podnosioca prijave, pažnja podnosioca prijave se eksplicitno usmerava na obradu podataka podnosilaca prijave od strane „AUTO1 Global“-a i prosleđivanje njihovih podataka podnosioca prijave „AUTO1 Global“-u i odgovarajućoj odgovornoj podružnici grupacije AUTO1, pri čemu podnosioci prijave daju svoju izričitu saglasnost u tom pogledu. Ova saglasnost je pravni osnov za ovu obradu u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a.

Bez takve izričite saglasnosti podnosilaca prijava, proces prijave se ne može započeti.

Podnosioci prijave mogu da povuku svoju saglasnost u bilo koje vreme sa efektom na budućnost slanjem e‑poruke na datenschutz@auto1-group.com.

Ovakvo povlačenje saglasnosti predstavlja povlačenje prijave podnosioca.

 1. Čuvanje podataka podnosilaca prijava na „SmartRecruiters“-u

Za potrebe procesa prijave koristimo softver kompanije „SmartRecruiters Europe Ltd“, 59-60 Thames Street, Windsor, Berkshire SL4 1TX, Ujedinjeno Kraljevstvo (u daljem tekstu: „SmartRecruiters“).

U tu svrhu, podaci podnosilaca prijave se čuvaju i obrađuju na serverima kompanije „SmartRecruiters“ u Nemačkoj i EU.

Grupacija AUTO1 je pažljivo izabrala „SmartRecruiters“.

Zaštita podataka podnosilaca prijave osigurana je putem ugovora sa kompanijom „SmartRecuters“ u vezi sa obradom podataka o ugovoru, prema kojem „SmartRecruiters“ obrađuje lične podatke samo kada je za to angažuje grupacija AUTO1 i prema njenim uputstvima. Pravni osnov za ovo je čl. 28 GDPR-a.

Kompanija „SmartRecruiters“ se oslanja na usluge koje pruža

SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, CO 80202, SAD (u daljem tekstu „SendGrid“) kako bi se olakšalo slanje i prijem e‑poruka od i za podnosioce prijava preko softvera kompanije „SmartRecruiters“.

U tom kontekstu podaci podnosioca prijava se šalju na servere platforme „SendGrid“ u SAD i stoga u neku zemlju izvan EU ili Evropskog ekonomskog područja.

Prenos je dozvoljen u skladu sa čl. 45 GDPR-a, jer je „SendGrid“ sertifikovana u okviru „Private Shield“-a i zato postoji odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa Odlukom Komisije o implementaciji (EU) 2016/1250.

Sertifikat se može videti na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active.

 1. Brisanje podataka podnosilaca prijave

Podaci podnosilaca prijava se obično brišu automatski 12 meseci nakon zaključenja procesa prijavljivanja. Između završetka postupka prijavljivanja i procesa angažovanja i brisanja, podaci se čuvaju u dokazne svrhe. Pravni osnov za ovu obradu je čl. 6(1)(f) GDPR-a.

 1. Prenos ličnih podataka spoljnim pružaocima usluga

Grupacija AUTO1 dobija pomoć od spoljnih pružalaca usluga za određene analize tehničkih podataka, obradu ili skladištenje (npr. za dobijanje objedinjene, ne-lične statistike iz baza podataka ili za skladištenje rezervnih kopija). Ovi pružaoci usluga su pažljivo odabrani i zadovoljavaju visoke standarde zaštite i bezbednosti podataka. Oni su obavezni da održavaju strogu poverljivost i da obrađuju lične podatke samo kada to od njih zatraži Grupacija AUTO1 i prema uputstvima Grupacije AUTO1. Pravna osnova za učešće takvih pružalaca usluga je član 28 GDPR-a.

Grupacija AUTO1 sarađuje sa kompanijama i drugim subjektima koji pružaju specijalizovanu stručnost u pogledu posebnih oblasti (npr. poreski savetnici, pravni savetnici, računovodstvene firme, logističke kompanije). Ovi subjekti su zakonski ili ugovorno obavezni da čuvaju poverljivost. Ako je neophodan prenos ličnih podataka ovim subjektima, pravna osnova je, u zavisnosti od vrste saradnje, član 6 (1)(b) ili (f) GDPR-a.

 1. Kolačići

Veb-lokacija koristi kolačiće.

Kolačići su tekstualne datoteke koje se smeštaju i čuvaju u računarskom sistemu putem internet pregledača.

Kolačići se čuvaju na čvrstom disku korisničkog računara i tamo ne prave nikakvu štetu.

Kolačići veb-lokacije sadrže lične podatke o korisniku.

Kolačići korisnika veb-lokacije rešavaju nepotrebnosti, na primer, da moraju ponovo da unose podatke, pojednostavljuju prenos određenog sadržaja i pomažu grupaciji AUTO1 u identifikaciji posebno popularnih područja veb-lokacije.

To omogućava grupaciji AUTO1, između ostalog, da prilagođava sadržaj veb-lokacije tačno potrebama svojih korisnika.

Pravni osnov za ovu obradu je čl. 6(1)(f) GDPR-a.

Korisnik može, u bilo kojem trenutku, da spreči ovu veb-lokaciju da postavlja bilo kakve kolačiće tako što će izvršiti odgovarajuće prilagođavanje postavki korišćenog internet pregledača, i time trajno da uloži prigovor na postavljanje kolačića.

Osim toga, bilo koji kolačići koji su već postavljeni mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem internet pregledača ili drugih softverskih programa.

Ovo je moguće u svim najčešće korišćenim internet pregledačima.

Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korišćenom internet pregledaču, moguće je da se sve funkcije ove veb-lokacije neće moći u potpunosti koristiti.

 1. „Google Tag Manager“

Ova veb-lokacija koristi „Google Tag Manager“.

Ova usluga dozvoljava upravljanje oznakama putem interfejsa.

Oznake su mali elementi koda koji služe, između ostalog, za merenje saobraćaja i ponašanja posetilaca.

„Google Tag Manager“ samo primenjuje oznake.

Ne koriste se kolačići, a samim tim i ne prikupljaju se lični podaci.

„Google Tag Manager“ aktivira druge oznake, što zauzvrat potencijalno prikuplja podatke.

„Google Tag Manager“ međutim, ne pristupa ovim podacima.

Ako je deaktivacija izvršena na nivou domena ili kolačića, ona ostaje aktivna za sve oznake za praćenje pod uslovom da se one primenjuju pomoću „Google Tag Manager“-a.

 1. CrazyEgg.com

Ova veb-lokacija koristi alatku za praćenje CrazyEgg.com kako bi zabeležila slučajno odabrane pojedinačne posete (samo sa anonimnom IP adresom).

Pomoću kolačića ovaj alat za praćenje omogućava analizu načina na koji koristite veb-lokaciju (na primer, na koji se sadržaj klikće).

U tom cilju se vizuelno prikazuje profil korisnika.

Alat kreira korisničke profile koristeći pseudonime.

Pravni osnov za ovu obradu je vaša saglasnost prema čl. 6(1)(a) GDPR-a / čl. 6(1)(f) GDPR-a.

U bilo koje vreme možete uložiti prigovor na obradu podataka koje je generisala CrazyEgg.com prateći uputstva na http://www.crazyegg.com/opt-out.

Za dodatne informacije o zaštiti podataka na CrazyEgg.com pogledajte http://www.crazyegg.com/privacy.

 1. „Google Analytics“

Ova veb-lokacija koristi „Google Analytics“.

„Google Analytics“ je usluga veb analize.

Veb analiza je prikupljanje, kompilacija i analiza podataka o ponašanju posetilaca na veb stranicama.

Usluga veb analize prikuplja, između ostalog, podatke o pitanju sa koje veb stranice je došla osoba na koju se odnose podaci na veb stranicu (poznata kao posrednik), kojim pod-lokacijama veb-lokacije je pristupala ili koliko često i koliko dugo je boravila na toj pod-lokaciji.

Veb analiza se prvenstveno koristi za optimizaciju veb stranice i za sprovođenje analize troškova i koristi oglašavanja na internetu.

Operativna kompanija komponente „Google-Analytics“ je „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Kompanija „Google LLC“ je sertifikovana u okviru „Privacy-Shield“ i na taj način nudi garanciju da je u skladu sa evropskim zakonom o zaštiti podataka

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Za veb analizu preko „Google Analytics“-a grupacija AUTO1 koristi sufiks „_gat._anonymizeIp“.

Pomoću ovog sufiksa, IP adresa internetske veze osobe na koju se odnose podaci je skraćena i učinjena anonimnom od strane „Google“-a ako se našoj veb-lokaciji pristupa iz države članice Evropske unije ili iz druge države potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha komponente „Google Analytics“ je analiza protoka posetilaca veb-lokacije.

„Google“ koristi podatke i informacije prikupljene, između ostalog, da analizira korišćenje veb-lokacije kako bi sakupljala izveštaje na mreži za nas koji prikazuju aktivnosti na veb-lokaciji i pružaju dodatne usluge vezane za korišćenje veb-lokacije.

„Google Analytics“ koristi ono što je poznato kao „kolačići“, tj. tekstualne datoteke koje su sačuvane na vašem računaru i omogućavaju analizu kako ste koristili veb-lokaciju.

Svaki put kada se pristupa jednoj od pojedinačnih stranica ove veb-lokacije - kojom upravlja rukovalac odgovoran za obradu i na koju je integrisana komponenta „Google Analytics“, internet pregledač u IT sistemu osobe na koju se odnose podaci automatski je izazvan od strane odgovarajuće komponente „Google Analytics“-a za prenos podataka „Google“-u u svrhu analize na mreži.

U kontekstu ovog tehničkog procesa, „Google“ će saznati lične podatke - kao što je IP adresa osobe na koju se odnose podaci - što omogućava „Google“-u, između ostalog, da prati poreklo posetilaca i klikove, a kao rezultat toga omogućava da se fakturišu provizije.

Pomoću kolačića se čuvaju lični podaci - na primer vreme pristupa, mesto sa kojeg je pristupljeno našoj veb-lokaciji, kao i broj puta koliko je osoba na koju se odnose podaci posetila našu veb-lokaciju.

Svaki put kada neko poseti našu veb-lokaciju, ove lične podatke, uključujući i IP adresu internetske veze koju koristi osoba na koju se odnose podaci, prenose se „Google“-u u SAD.

Ove lične podatke čuva „Google“ u SAD.

„Google“ potencijalno prenosi ove lične podatke, koji su prikupljeni putem tehničkog procesa, trećim stranama.

Kako je to već gore navedeno, osoba na koju se odnose podaci može, u bilo kojem trenutku, da spreči našu veb-lokaciju da postavlja bilo kakve kolačiće tako što će izvršiti odgovarajuće prilagođavanje postavki korišćenog internet pregledača, i time trajno da uloži prigovor na postavljanje kolačića.

Takvo prilagođavanje postavkama korišćenog internet pregledača bi takođe sprečilo „Google“ da postavlja kolačiće u IT sistem osobe na koju se odnose podaci.

Pored toga, kolačić koji je već postavljen „Google Analytics“ može u bilo kom trenutku izbrisati putem internet pregledača ili drugih softverskih programa.

Pored toga, osoba na koju se odnose podaci ima mogućnost da uloži prigovor na prikupljanje podataka koje je obavio „Google Analytics“, a koje se odnosi na korišćenje ove veb-lokacije, kao i da se usprotivi obradi takvih podataka od strane „Google“-a i spreči takvo prikupljanje i obradu.

Da bi to uradila, osoba na koju se odnose podaci treba da preuzme dodatak za pregledač na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i da ga instalira.

Ovaj dodatak za pregledač omogućava „Google Analytics“-u da zna putem JavaScripta-a da se nikakvi podaci i informacije o posetama veb stranicama ne mogu preneti u „Google Analytics“.

„Google“ smatra da instalacija dodatka za pregledač predstavlja prigovor.

Ako je IT sistem osobe na koju se odnose podaci obrisan, formatiran ili ponovo instaliran kasnije, onda će osoba na koju se odnose podaci ponovo da instalira dodatak za pregledač kako bi deaktivirala „Google Analytics“.

Ako osoba na koju se odnose podaci ili bilo koja druga osoba deinstalira ili deaktivira dodatak za pregledač što se može pripisati sferi kontrole osobe na koju se odnose podaci, postoji opcija za ponovno instaliranje ili ponovno aktiviranje dodatka za pregledač.

Za više informacija i važećih odredaba zaštite podataka „Google“-a pogledajte https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

„Google Analytics“ je detaljnije objašnjen na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Pravni osnov za ovu obradu je čl. 6(1)(f) GDPR-a.

 1. Brisanje i blokiranje ličnih podataka

Grupacija AUTO1 obrađuje i čuva druge lične podatke samo u vremenskom periodu koji je potreban kako bi se postigla svrha skladištenja.

Kada svrha skladištenja prestane da postoji, lični podaci se brišu ili čine anonimnim rutinski i u skladu sa zakonskim odredbama. Podaci o korišćenju se obično brišu nakon 30 dana.

 1. Prava osobe na koju se odnose podaci

Ukoliko želite da ostvarite neko od prava navedenih u ovoj klauzuli, možete u bilo koje vreme da pošaljete poruku koristeći podatke o kontaktu navedene u tački 1 ili tački 2 (npr. putem e-pošte ili pisma).

 1. Pravo na potvrdu

Imate pravo da zatražite potvrdu da li se lični podaci koji se tiču vas obrađuju.

 1. Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete informacije o sledećem:

 • lični podaci koji se čuvaju o vama;
 • svrhe obrade;
 • kategorije ličnih podataka koji se obrađuju;
 • primaoci ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni;
 • predviđeni period za koji će se čuvati lični podaci ili, ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;
 • pravo da podnesete žalbu nadležnom organu;
 • postojanje automatskog odlučivanja;
 • da li su lični podaci prebačeni u treću zemlju ili nekoj međunarodnoj organizaciji.
 1. Pravo na ispravku

Imate pravo da tražite

 • ispravljanje netačnih ličnih podataka koji se tiču vas i
 • upotpunjavanje nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas.
 1. Pravo na brisanje

Imate pravo da se svi lični podaci koji se tiču obrišu bez nepotrebnog odlaganja, posebno ako

 • je prestala da postoji svrha za koju su lični podaci sakupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete vašu saglasnost na osnovu koje je obrada zasnovana i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložite prigovor na obradu i ne postoje prevladavajući legitimne osnove za obradu; i/ili
 • lični podaci se nezakonito obrađuju.
 1. Pravo na zabranu obrade

Imate pravo da zahtevate zabranu obrade ako

 • osporavate tačnost ličnih podataka, naime za period koji omogućava grupaciji AUTO1 da potvrdi tačnost ličnih podataka;
 • je obrada nezakonita i umesto brisanja ličnih podataka zahtevate zabranu korišćenja ličnih podataka;
 • lični podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali zahtevaju lične podatke za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonskih zahteva;
 • uložili ste prigovor na obradu i još nije razjašnjeno da li će vaš prigovor dovesti do obustave obrade podataka.
 1. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate lične podatke koji se tiču vas u strukturisanom, obično korišćenom i formatu koji može da očita uređaj.

Osim toga, imate pravo da se lični podaci prenose direktno drugom rukovaocu u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo i ako to negativno ne utiče na prava i slobode drugih.

 1. Pravo na prigovor

Imate pravo da, na osnovu vaše konkretne situacije, uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se tiču vas, ako se obrada zasniva na sledećem osnovu:

 • obrada je neophodna u svrhe legitimnih interesa koje sprovodi grupacija AUTO1 ili treća strana.

U slučaju prigovora, grupacija AUTO1 neće više obrađivati lične podatke, osim ako nema legitimnih razloga za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili cilj obrade je da se ustanovi, izvrši ili brani protiv zakonskih zahteva.

 

Ukoliko želite da ostvarite pravo na prigovor, možete u bilo koje vreme da pošaljete poruku koristeći podatke o kontaktu navedene u tački 1 ili tački 2 (npr. putem e-pošte ili pisma).

Verzija kao od Септембар 2018