Prohlášení o ochraně osobních údajů

Search Icon

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost a za návštěvu našich webových stránek www.auto1-group.com (dále jen „webové stránky“).

AUTO1 Group GmbH [1] (dále jen „AUTO1 Group“ nebo „my“) bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně.

Pokud by se zpracovávaly osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo dotčené osoby [taková osoba dále jen „subjekt údajů”]), učiní se tak výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR”) a ustanoveními o ochraně osobních údajů v dané zemi platnými pro společnost AUTO1 Group (německý zákon o ochraně osobních údajů ve verzi platné od 25. května 2018 [Bundesdatenschutzgesetz], dále jen „GDPA“).

Jakékoliv zpracování osobních údajů, pro které neexistuje žádný právní základ, se provede (pokud vůbec) pouze se souhlasem subjektu údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytuje informace o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů společností AUTO1 Group, jakož i o vašich zákonných právech.

 1. Správce odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR a dalších ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů je

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlín

Německo

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-mail: info@auto1-group.com

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy anebo návrhy týkající se ochrany osobních údajů, můžete kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese:

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlín

Německo

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-mail: datenschutz@auto1-group.com

 1. Zpracování údajů o využití

Vždy, když tyto webové stránky navštíví uživatel, shromáždí tyto webové stránky obecné údaje a informace.

Tyto obecné údaje a informace se uloží do protokolových souborů serveru.

Týká se to následujících údajů:

 • druhy prohlížečů a používané verze, 
 • operační systém používaný přístupovým systémem, 
 • webové stránky, ze kterých přístupový systém vstoupil na tyto webové stránky (známé jako referenční),
 • webové podstránky, které se navštíví na těchto webových stránkách prostřednictvím přístupového systému,
 • datum a čas návštěvy webových stránek,
 • IP adresa,
 • poskytovatel internetových služeb přístupového systému a
 • další podobné údaje a informace zaměřené na odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše IT systémy.

Při zpracování těchto údajů o využití společnost AUTO1 Group nevyvozuje žádné závěry ohledně údaje subjektů.

Společnost AUTO1 Group tyto údaje potřebuje, aby

 • správně poskytovala obsah těchto webových stránek,
 • optimalizovala obsah a reklamu na těchto webových stránkách,
 • zajistila trvalou funkčnost svých IT systémů a technologií, které jsou základem těchto webových stránek, jakož i
 • aby orgánům činným v trestním řízení poskytovala informace nezbytné k vedení trestního řízení
 • v případě kybernetických útoků.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Tyto údaje v anonymizované podobě společnost AUTO1 Group statisticky analyzuje s cílem zlepšit ochranu údajů a zabezpečení údajů.

Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 1. Žádosti / výběrové řízení

Společnost AUTO1 Group je mateřskou společností mnoha dceřiných společností.

Přes webové stránky se můžete ucházet o práci u následujících dceřiných společností společnosti AUTO1 Group:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG [2],

AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,

WKDA Booking Services GmbH & Co. KG a

WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG

(dále jen „dceřiné společnosti AUTO1“).

 1. Zpracování údajů uchazečů o práci

AUTO1 Group shromažďuje osobní údaje, které uchazeč poskytne prostřednictvím online portálu uchazečů (dále jen „údaje uchazeče“).

Za provedení výběrového řízení i za zpracování žádostí je odpovědná společnost AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG, dceřiná společnost společnosti AUTO1 Group (dále jen „AUTO1 Global“).

Za tímto účelem předá společnost AUTO1 Group údaje uchazeče společnosti AUTO1 Global.

Údaje uchazeče se použijí pouze pro účely výběrového řízení.

Společnost AUTO1 Group dále může předat údaje uchazeče dceřiné společnosti AUTO1, u které se uchazeč uchází o práci.

Před předáním údajů uchazeče je uchazeč výslovně upozorněn na zpracování údajů uchazeče společností AUTO1 Global a na předání údajů uchazeče společnosti AUTO1 Global a příslušné odpovědné dceřiné společnosti AUTO1, přičemž uchazeč k tomu uděluje svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR právním základem zpracování.

Bez výslovného souhlasu uchazeče nemůže výběrové řízení začít.

Uchazeči mohou svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna, a to zasláním e‑mailu na adresu datenschutz@auto1-group.com.

Takové odvolání souhlasu představuje vyřazení žádosti uchazeče.

 1. Uchovávání údajů uchazeče u SmartRecruiters

Pro účely výběrového řízení používáme software společnosti SmartRecruiters Europe Ltd, 59–60 Thames Street, Windsor, Berkshire SL4 1TX, Velká Británie (dále jen „SmartRecruiters“).

Pro tyto účely se údaje uchazečů uchovávají a zpracovávají na serverech společnosti SmartRecruiters v Německu a v EU.

AUTO1 Group vybrala SmartRecruiters pečlivě.

Ochrana údajů uchazečů je zajištěna smlouvou se společností SmartRecruiters o smluvním zpracování údajů, podle níž SmartRecruiters zpracovává osobní údaje, a to pouze pokud je k tomu společností AUTO1 Group pověřená a pouze podle pokynů společnosti AUTO1 Group. Právním základem výše uvedeného je čl. 28 GDPR.

SmartRecruiters se spoléhá na služby poskytované společností

SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, CO 80202, USA (dále jen „SendGrid“), které usnadňují odesílání a přijímání e‑mailů uchazečům / od uchazečů prostřednictvím softwaru společnosti SmartRecruiters.

V tomto kontextu se údaje uchazečů předávají na servery společnosti SendGrid v USA, a tedy do země mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor.

Předání je povoleno dle čl. 45 GDPR, protože SendGrid je certifikovaná dle rámce štítu na ochranu soukromí, a tudíž existuje přiměřená úroveň ochrany údajů v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250. Certifikace je přístupná k nahlédnutí na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active.

 1. Výmaz údajů uchazečů

Údaje uchazečů se obvykle automaticky mažou po uplynutí 12 měsíců od ukončení výběrového řízení. V období mezi vyplněním žádosti, náborovým procesem a výmazem se údaje uchovávají pro účely zajištění důkazů. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Předání osobních údajů externím poskytovatelům služeb

Společnosti AUTO1 Group pomáhají s určitými analýzami technických údajů, jejich zpracováním nebo ukládáním externí poskytovatelé služeb (např. při získávání agregovaných, neosobních statistik z databází nebo při ukládání záložních kopií). Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a splňují přísné normy týkající se ochrany údajů a zabezpečení údajů. Mají povinnost zachovávat přísnou mlčenlivost a zpracovávat osobní údaje, pouze pokud jsou k tomu společností AUTO1 Group pověřeni a pouze podle pokynů společnosti AUTO1 Group. Právním základem zapojení takových poskytovatelů služeb je čl. 28 GDPR.

AUTO1 Group spolupracuje se společnostmi a dalšími subjekty, které se specializují na určité oblasti (např. daňoví poradci, právní poradci, účetní firmy, logistické společnosti). Tyto subjekty mají povinnost zachovávat mlčenlivost uloženou buď zákonem, nebo smlouvou. Pokud je předání osobních údajů těmto subjektům nezbytné, právním základem je v závislosti na příslušném druhu spolupráce článek 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR.

 1. Cookies

Webové stránky používají cookies.

Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče umístí a uloží v počítačovém systému.

Cookies se uloží na pevný disk počítače uživatele a nezpůsobí tam žádnou škodu.

Cookies webových stránek obsahují osobní údaje uživatele.

Soubory cookies uživateli webových stránek šetří námahu a ten tak nemusí například znovu zadávat údaje, zjednodušují přenos určitého obsahu a pomáhají společnosti AUTO1 Group při identifikaci oblíbených oblastí webových stránek.

To mimo jiné společnosti AUTO1 Group umožňuje upravovat obsah webových stránek tak, aby přesně vyhovoval potřebám uživatelů.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Uživatel může kdykoliv natrvalo zabránit tomu, aby tyto webové stránky umisťovaly do jeho počítače jakékoliv cookies, a to odpovídající úpravou nastavení používaného internetového prohlížeče.

Dále lze jakékoliv již umístěné soubory cookies kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwaru vymazat.

To je možné ve všech běžně používaných internetových prohlížečích.

Pokud uživatel deaktivuje umisťování souborů cookies v používaném internetovém prohlížeči, je možné, že nebude moci všechny funkce těchto webových stránek využívat v plném rozsahu.

 1. Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají systém Google Tag Manager.

Tato služba umožňuje správu tagů (kódů) webových stránek přes rozhraní.

Tagy jsou malé kódové prvky, které mimo jiné slouží k měření provozu a chování návštěvníků.

Google Tag Manager implementuje pouze tagy.

Nepoužívají se žádné soubory cookies, a proto se během procesu neshromažďují žádné osobní údaje.

Google Tag Manager aktivuje další tagy, které mohou potenciálně údaje shromažďovat.

Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup.

Pokud byla na úrovni domény nebo cookie provedena deaktivace, bude platná pro všechny sledovací kódy za předpokladu, že jsou implementovány systémem Google Tag Manager.

 1. CrazyEgg.com

K zaznamenávání náhodně vybraných jednotlivých návštěv využívají tyto webové stránky sledovací nástroj CrazyEgg.com (pouze s anonymizovanou IP adresou).

Pomocí souborů cookies tento sledovací nástroj umožňuje analyzovat způsob, jakým tyto webové stránky používáte (např. na jaký obsah poklepete).

K tomu se vizuálně zobrazí uživatelský profil.

Nástroj vytváří uživatelské profily pomocí pseudonymů.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kdykoliv můžete vznést vůči zpracování údajů generovaných nástrojem CrazyEgg.com námitku, a to dle pokynů na adrese http://www.crazyegg.com/opt-out.

Více informací o ochraně osobních údajů nástroje CrazyEgg.com najdete na stránce http://www.crazyegg.com/privacy.

 1. Google Analytics

Tyto webové stránky používají nástroj Google Analytics.

Google Analytics je služba k analyzování webu. Analýza webu znamená shromažďování, kompilaci a analýzu údajů týkajících se chování návštěvníků webových stránek. Webová analýza mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jakých webových stránek subjekt údajů na webové stránky přišel (označují se jako referenční webové stránky), jaké podstránky těchto webových stránek navštívil a jak často nebo jak dlouho si podstránky prohlížel. Analýza webových stránek se primárně používá k optimalizaci webových stránek a analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Společností, která provozuje komponentu Google-Analytics je Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google LLC je certifikovaná dle rámce štítu na ochranu soukromí, a proto poskytuje záruku, že je v souladu s evropskými zákony o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pro analýzu webových stránek pomocí nástroje Google Analytics používá společnost AUTO1 Group příponu „_gat._anonymizeIp“. Pokud naše webové stránky navštíví někdo, kdo se nachází v členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, společnost Google IP adresu internetového připojení subjektu údajů pomocí této přípony zkrátí a anonymizuje.

Účelem komponenty Google Analytics je analýza toku návštěvníků webových stránek.

Společnost Google používá takto shromážděné informace a údaje mimo jiné k analýze používání webových stránek, aby pro nás sestavila on-line reporty, znázornila aktivitu našich webových stránek a zajistila další služby spojené s používáním webových stránek.

Nástroj Google Analytics využívá soubory známé jako „cookies“, tj. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte.

Vždy, když je navštívena jednotlivá stránka těchto webových stránek – které provozuje správce odpovědný za zpracování a ve kterých je integrovaná komponenta Google-Analytics – internetový prohlížeč IT systému subjektu údajů je automaticky vyvolán příslušnou komponentou Google-Analytics a společnosti Google předá údaje pro účely online analýzy.

V kontextu tohoto technického procesu Google zjistí osobní údaje – jako například IP adresu subjektu údajů – které mimo jiné společnosti Google umožňují sledovat původ návštěvníků a poklepání, a v důsledku toho umožní fakturování provize.

Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, ze kterého byly naše webové stránky navštíveny, počet, kolikrát subjekt údajů naše webové stránky navštívil.

Při každé návštěvě našich webových stránek se tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, předají společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google v USA. Google potenciálně předává tyto osobní údaje nashromážděné touto technickou procedurou třetím stranám.

Jak již bylo uvedeno výše, subjekt údajů může kdykoliv natrvalo zabránit tomu, aby naše webové stránky umisťovaly do jeho počítače jakékoli cookies, a to odpovídající úpravou nastavení používaného internetového prohlížeče.Taková úprava nastavení používaného internetového prohlížeče zabrání i společnosti Google umisťovat do IT systému subjektu údajů soubory cookies. Dále lze jakýkoliv soubor cookie již umístěný nástrojem Google Analytics kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwaru vymazat.

Vedle toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů vytvořených nástrojem Google Analytics a souvisejících s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování takových údajů společností Google, a zabránit takovému shromažďování a zpracování údajů. Pro tento účel si subjekt údajů musí na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnout doplněk prohlížeče a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče nástroj Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu informuje, že žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek nelze systému Google Analytics předat. Google považuje nainstalování doplňku prohlížeče za součást vznesení námitky.

Pokud je IT systém subjektu údajů později vymazán, formátován nebo znovu instalován, musí si subjekt údajů z důvodu deaktivace nástroje Google Analytics doplněk prohlížeče znovu nainstalovat. Pokud je doplněk prohlížeče subjektem údajů nebo jinou osobou ve sféře kontroly subjektu údajů odinstalován nebo deaktivován, existuje možnost doplněk prohlížeče znovu nainstalovat a aktivovat.

Více informací a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů najdete na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Více podrobností o nástroji Google Analytics najdete na stránce https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Výmaz a blokování osobních údajů

AUTO1 Group zpracovává a uchovává další osobní údaje pouze po dobu, která je vyžadována k dosažení účelu uchování.

Jakmile účel uchování přestane existovat, osobní údaje se v souladu s právními ustanoveními automaticky vymažou nebo anonymizují. Údaje o využití se obvykle mažou po 30 dnech.

 1. Práva subjektu údajů

Chcete-li využít kteréhokoliv ze svých práv uvedených v tomto odstavci, můžete kdykoliv poslat zprávu na kontaktní adresy uvedené v odstavci 1 nebo odstavci 2 (např. e-mail nebo dopis).

 1. Právo na potvrzení

Máte právo požadovat potvrzení, zda se zpracovávají osobní údaje, které se vás týkají.

 1. Právo na přístup

Máte právo získat informace zejména o následujícím:

 • uložené osobní údaje, které se vás týkají;
 • účel zpracování;
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje jsou nebo budou zpřístupněny;
 • zamýšlené období, po které budou osobní údaje uloženy nebo, pokud to není možné, kritéria použitá ke stanovení tohoto období;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • existence automatizovaného rozhodování;
 • zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo nadnárodní organizaci.
 1. Právo na opravu

Máte právo požadovat

 • opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a
 • doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
 1. Právo na výmaz

Máte právo na vymazání osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu, zejména pokud

 • přestane existovat účel, pro který byly osobní údaje shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AUTO1 Group mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení použití osobních údajů;
 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování a ještě nebylo ověřeno, zda vaše námitka povede k pozastavení zpracování údajů.
 1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Dále, pokud to nepříznivě neovlivní práva a svobody ostatních, máte právo předat tyto údaje přímo jinému správci, a to v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

 1. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to pokud se zpracování provádí na základě následujícího:

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti AUTO1 Group nebo třetí strany.

V případě námitky nebude společnost AUTO1 Group osobní údaje dále zpracovávat, pokud neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo je-li účelem zpracování určení, výkon nebo obhajoba proti právním nárokům.

Chcete-li využít svého práva vznést námitku, můžete kdykoliv poslat zprávu na kontaktní adresy uvedené v odstavci 1 nebo odstavci 2 (např. e-mail, fax, dopis).

Verze ke dni Září 2018