Databeskyttelseserklæring

Search Icon

Databeskyttelseserklæring

Tak for din interesse i vores selskab, og fordi du besøgte vores websted

www.auto1-group.com (herefter ”Websted“).

AUTO1 Group GmbH [1] (herefter “AUTO1 Group” eller “vi”) tager beskyttelse af dine personlige oplysninger meget alvorligt.

Hvis der behandles personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer for en involveret person [en sådan person kaldes herefter “Dataemnet”]), sker dette udelukkende i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (herefter “GDPR”) samt de nationale databeskyttelseslove, som er gældende for AUTO1 Group (tysk databeskyttelseslov i den gældende version af 25. maj 2018 [Bundesdatenschutzgesetz], herefter “GDPA”). Enhver behandling af personoplysninger, for hvilke der ikke er noget lovbestemt retsgrundlag, vil kun finde sted (hvis overhovedet) med Dataemnets samtykke.

Denne fortrolighedserklæring giver dig oplysninger om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, der behandles af AUTO1 Group, samt de rettigheder, du har krav på.

 1. Den ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til GDPR og andre bestemmelser i databeskyttelsesloven er

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Tyskland

Tlf.: +49 (0)30 / 201 638 360

E-mail: info@auto1-group.com

 1. Databeskyttelseschef

Hvis du har spørgsmål og/eller forslag med hensyn til databeskyttelse, kan du kontakte vores databeskyttelseschef direkte og når som helst.

Vores databeskyttelseschef kan kontaktes på:

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Tyskland

Tlf.: +49 (0)30 / 201 638 360

E-mail: datenschutz@auto1-group.com

 1. Behandling af brugsdata

Hver gang en bruger besøger dette websted, indsamler dette websted generelle data og oplysninger.

Disse generelle data og oplysninger gemmes i logfiler på serveren.

Dette gælder for følgende data:

 • Anvendte browsertyper og -versioner, 
 • det operativsystem, der blev anvendt af adgangssystemet, 
 • den webside, hvorfra et adgangssystem ankom til dette websted (kendt som henviser)
 • de under-websteder, der bliver besøgt på dette websted via et adgangssystem,
 • datoen og klokkeslættet for en adgang til webstedet,
 • IP-adressen,
 • adgangssysemets internet-udbyder og
 • andre lignende data og oplysninger, der tager sigte på at afværge fare i tilfælde af angreb rettet mod vores it-systemer.

Under behandlingen af disse brugsdata drager AUTO1 Group ikke konklusioner om Dataemnet.

AUTO1 Group behøver disse data for at kunne

 • levere indholdet af dette websted korrekt,
 • optimere indholdet og annonceringen for dette websted,
 • sikre den permanente funktionalitet af vores it-systemer og den teknologi, der ligger til grund for dette websted samt
 • skaffe de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre straffesager
 • i tilfælde af cyberangreb.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

Disse data i anonymiseret form analyseres af de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre straffesager dels af statistiske hensyn og dels med det formål at øge databeskyttelsen og -sikkerheden. De anonyme data i serverlogfilerne lagres separat fra alle de personoplysninger, der afgives af Dataemnet.

 1. Ansøgninger / ansøgningsproces

AUTO1 Group er moderselskab for et antal datterselskaber.

Via webstedet kan du sende ansøgninger til følgende datterselskaber i AUTO1 Group:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG [2],

AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,

WKDA Booking Services GmbH & Co. KG og

WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG

(herefter ”AUTO1-datterselskaber“).

 1. Behandling af ansøgerdata

AUTO1 Group indsamler de personoplysninger, som ansøgeren har fremsendt via den online ansøger-portal (herefter “Ansøgerdata”).

Ansvaret for at gennemføre ansøgningsprocessen samt behandlingen af ansøgningen ligger hos AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG, et datterselskab af AUTO1 Group (herefter "AUTO1 Global").

Til dette formål sender AUTO1 Group ansøgerdataene til AUTO1 Global.

Ansøgerdataene bruges kun i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Herudover kan AUTO1 Group evt. videregive ansøgerdataene til det AUTO1-datterselskab, hvortil ansøgeren søger.

Forud for enhver overførsel af ansøgerdataene gøres ansøgeren udtrykkeligt opmærksomhed på behandlingen af ansøgerdataene hos AUTO1 Global og videresendelsen af samme ansøgerdata til AUTO1 Global og til det respektive ansvarlige AUTO1-datterselskab, hvorefter ansøgeren giver sit udtrykkelige samtykke hertil. Dette samtykke udgør det juridiske grundlag for denne databehandling i henhold til art. 6(1)(a) GDPR.

Uden dette udtrykkelige samtykke fra ansøgeren kan ansøgningsprocessen ikke startes.

Ansøgeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke med virkning for fremtiden ved at sende en e‑mail til datenschutz@auto1-group.com.

En sådan tilbagekaldelse af samtykke udgør en tilbagekaldelse af en ansøgerens ansøgning.

 1. Opbevaring af ansøgerdata hos SmartRecruiters

Med henblik på ansøgningsprocessen anvender vi software fra SmartRecruiters Europe Ltd, 59-60 Thames Street, Windsor, Berkshire SL4 1TX, Det Forenede Kongerige (UK)(herefter "SmartRecruiters").

Til dette formål opbevares og behandles ansøgerdataene på SmartRecruiters' servere i Tyskland og EU.

AUTO1 Group har omhyggeligt valgt SmartRecruiters.

Beskyttelsen af ansøgerdataene er sikret via en kontrakt med SmartRecruiters vedrørende kontraktdatabehandling, i medfør af hvilken SmartRecruiters kun behandler personoplysningerne, når de er befuldmægtiget hertil af AUTO1 Group og i henhold til AUTO1 Group's instrukser. Det juridiske grundlag for dette er art. 28 GDPR.

SmartRecruiters støtter sig til tjenester, der leveres af SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, CO 80202, USA (herefter “SendGrid“) for at lette afsendelse og modtagelse af e-mails til og fra ansøgere via SmartRecruiters' software.

I denne sammenhæng overføres ansøgerdataene til SendGrid's servere i USA og dermed til et land uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Overførslen er tilladt i henhold til art. 45 GDPR, fordi SendGrid er blevet certificeret under Privacy Shield-ordningen, hvorfor der eksisterer et passende databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250.

Certificeringen kan ses på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active.

 1. Behandling af ansøgerdata

Ansøgerdataene slettes normalt automatisk 12 måneder efter, at ansøgningsprocessen er afsluttet. I perioden mellem afslutningen af ansøgningen og rekrutteringsprocessen og sletningen gemmes dataene af bevismæssige hensyn. Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

 1. Overførsel af personlige oplysninger til eksterne serviceudbydere

AUTO1 Group modtager assistance fra eksterne serviceudbydere til bestemte tekniske dataanalyser, databehandling eller lagringsprocesser (f.eks. for at opnå aggregerede, ikke-personlige statistikker fra databaser eller til lagring af sikkerhedskopier). Disse serviceudbydere er omhyggeligt udvalgt og opfylder høje databeskyttelses- og datasikkerhedsstandarder. De er forpligtet til at opretholde streng fortrolighed og kun behandle personoplysninger, når de befuldmægtiges hertil af AUTO1 Group og i henhold til AUTO1 Group's anvisninger. Det juridiske grundlag for involvering af sådanne serviceudbydere er artikel 28 i GDPR.

AUTO1 Group samarbejder med virksomheder og andre enheder, der yder specialiseret ekspertise inden for særlige områder (fx skattekonsulenter, juridiske rådgivere, regnskabsfirmaer, logistikvirksomheder). Disse enheder er enten juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at opretholde fortrolighed. Hvis overførsel af personoplysninger til disse enheder er nødvendig, er retsgrundlaget afhængigt af den respektive form for samarbejde, artikel 6, stk. 1, litra b) eller f) GDPR.

 1. Cookies

Webstedet bruger cookies.

Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Cookies gemmes på harddisken på brugerens computer og forårsager ingen skade dér.

Webstedets cookies indeholder personlige oplysninger om brugeren.

Cookies sparer brugeren af webstedet for problemer med f.eks. at genindtaste data, forenkle overførslen af specifikt indhold og hjælpe AUTO1 Group med at identificere særligt populære områder på webstedet.

Dette gør det bl.a. muligt for AUTO1 Group at justere indholdet på webstedet nøjagtigt efter brugernes behov.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

Brugeren kan til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies

Desuden kan eventuelle cookies, som allerede er blevet placeret, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Dette er muligt i alle almindeligt brugte internetbrowsere.

Hvis brugeren deaktiverer placeringen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligt, at ikke alle funktioner på dette websted vil være anvendelige i deres fulde omfang.

 1. Google Tag Manager

Dette websted bruger Google Tag Manager.

Med denne tjeneste kan man administrere websted-tags via et interface.

Tags er små kodeelementer, der blandt andet bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd.

Google Tag Manager implementerer kun tags.

Der bruges ikke cookies, og derfor indsamles der ikke personoplysninger som en del af denne proces

Google Tag Manager udløser andre tags, som så muligvis indsamler data.

Men Google Tag Manager har ikke adgang til disse data.

Hvis en deaktivering er blevet udført på domæne- eller cookie-niveau, vil denne være aktiv for alle sporings-tags, forudsat at de er implementeret med Google Tag Manager.

 1. CrazyEgg.com

Dette websted bruger sporingsværktøjet CrazyEgg.com for at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonymiseret IP-adresse).

Ved hjælp af cookies kan dette sporingsværktøj analysere den måde, hvorpå du bruger webstedet (f.eks. hvilket indhold bliver klikket på).

Til dette formål vises der en brugerprofil visuelt.

Dette værktøj opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er dit samtykke i henhold til art. 6(1)(f) GDPR/Art. 6(1)(f) GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af data, der genereres at CrazyEgg.com ved at følge vejledningen på http://www.crazyegg.com/opt-out.

For yderligere information om databeskyttelse på CrazyEgg.com henvises til http://www.crazyegg.com/privacy.

 1. Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics.

Google Analytics er en webanalysetjeneste.

Webanalyse vil sige indsamling, kompilering og analyse af data vedrørende besøgendes adfærd på websider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilken webside et Dataemne er kommet til en webside (såkaldt henviser), hvilke af webstedets underwebsteder der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe der blev set på et underwebsted. Webanalyse bruges primært til at optimere en webside og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Driftsselskabet bag komponenten Google Analytics er Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google LLC er certificeret under Privacy-Shield-ordningen og giver dermed garanti for, at selskabet er i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Til webanalyse via Google Analytics bruger AUTO1 Group suffikset “_gat._anonymizeIp”.

Ved hjælp af dette suffiks trunkeres og anonymiseres IP-adressen for Dataemnets internetforbindelse af Google, hvis vores websted tilgås fra en EU-medlemsstat eller fra en anden kontraherende stat i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på webstedet.

Google anvender de data og oplysninger, der indsamles, til bl.a. at analysere brugen af webstedet for at kompilere online-rapporter for os, der viser aktiviteterne på webstedet, og for at tilvejebringe yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet.

Google Analytics bruger noget, der kaldes "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af, hvordan du har brugt webstedet.

Hver gang en af de enkelte sider på dette websted - som drives af den ansvarlige for databehandling, og på hvilket der er blevet integreret en Google Analytics-komponent - besøges, aktiveres internetbrowseren på Dataemnets IT-system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent for at overføre data til Google med henblik på online-analyse.

I forbindelse med denne tekniske proces vil Google modtage personoplysninger - som f.eks. Dataemnets IP-adresse -, hvilket gør det muligt for Google bl.a. at spore de besøgendes og klikkenes oprindelse og som følge heraf muliggøre fakturering af bestillingsopgaver. Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger - f.eks. adgangstidspunktet, det sted hvorfra vores websted blev besøgt, samt antallet af gange, som Dataemnet besøgte vores websted.

Hver gang vores websted besøges, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen for den internetforbindelse, der bruges af Dataemnet, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google overfører muligvis disse personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Som allerede nævnt ovenfor, kan Dataemnet til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies. En sådan tilpasning af indstillingerne for den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere cookies på Dataemnets IT-system. Desuden kan cookies, som allerede er blevet placeret af Google Analytics, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har Dataemnet mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data, som produceres af Google Analytics, og som har relation til brugen af dette websted, samt indsigelse mod, at Google behandler sådanne data, og at der sker sådanne dataindsamlinger og -behandlinger.

For at kunne gøre dette skal Dataemnet downloade en browser-tilføjelse fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere denne.

Denne browser tilføjelse lader Google Analytics vider via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på websider må blive overført til Google Analytics.

Google anser installationen af browser-tilføjelsen for at være en indsigelse.

Hvis Dataemnets IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal Dataemnet geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics.

Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af Dataemnet eller af en anden person, der kan henføres til dataemnets kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

For yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google henvises til https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics er forklaret mere udførligt på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

 1. Sletning og blokering af personoplysninger

AUTO1 Group behandler og lagrer kun andre personoplysninger i den periode, der kræves, for at opnå formålet med lagringen.

Når formålet med lagringen ikke længere eksisterer, slettes eller anonymiseres personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Brugsdata slettes generelt efter 30 dage.

 1. Dataemnets rettigheder

Hvis du ønsker at håndhæve nogen af de rettigheder, der er angivet i denne paragraf, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail eller brev).

 1. Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om der behandles personoplysninger om dig.

 1. Ret til adgang

Du har ret til at få oplysninger om følgende, navnlig:

 • gemte personoplysninger om dig;
 • formålet med databehandlingen;
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, over for hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive offentliggjort;
 • den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne skal gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode;
 • retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed;
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning;
 • hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation.
 1. Ret til berigtigelse

Du har ret til at kræve

 • berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, der vedrører dig og
 • fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig
 1. Ret til sletning

Du har ret til at kræve personoplysninger, der vedrører dig, slettet uden unødig forsinkelse, navnlig hvis

 • formålet med indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger ikke længere eksisterer;
 • du trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage, og der ikke findes andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke findes overordnede legitime årsager til behandlingen og/eller
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 1. Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at kræve begrænsning af databehandlingen, hvis

 • du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, navnlig i en periode, der gør det muligt for AUTO1 Group at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 • databehandlingen er ulovlig og i stedet for sletning af personoplysningerne kræver de begrænsning i brugen af personoplysningerne;
 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige til databehandlingens formål, men du har brug for personoplysningerne til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • du har gjort indsigelse mod databehandlingen, og det er endnu ikke blevet afklaret, om din indsigelse vil medføre, at databehandlingen stoppes.
 1. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format.

Derudover har du ret til at få personoplysningerne overført direkte til en anden ansvarlig person i det omfang, dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negativ indflydelse på andres (friheds)rettigheder.

 1. Ret til indsigelse

På grundlag, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis behandlingen er baseret på følgende grundlag:

 • Databehandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser der tilstræbes af AUTO1 Group eller af en tredjepart.

I tilfælde af indsigelse vil AUTO1 Group ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at etablere, udøve eller forsvare sig mod retlige krav.

Hvis du ønsker at håndhæve en indsigelsesret, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail, fax eller brev).

Version som på September 2018

 

[2] Et GmbH & Co. KG er et kommanditselskab eller KG (et begrænset partnerskab) med et selskab med begrænset hæftelse eller GmbH (›anpartsselskab‹) som generalpartner.