Izjava o zasebnosti podatkov

Search Icon

Izjava o zasebnosti podatkov

Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za naše podjetje in za obisk našega spletišča www.auto1-group.com (v nadaljevanju »Spletišče«).

Družba AUTO1 Group GmbH (v nadaljevanju »AUTO1 Group« ali »mi«) jemlje varovanje vaših osebnih podatkov zelo resno.

V primeru obdelave osebnih podatkov (npr. ime, naslov, naslov e-pošte ali telefonska številka zadevne osebe [poimenovanje takšne osebe v nadaljevanju »Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo«]), le-ta poteka izključno v skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju »Splošna uredba«) in v skladu določili posamezne države, ki se nanašajo na delovanje družbe AUTO1 Group (Nemški zakon o varstvu osebnih podatkov v različici v veljavi od 25.maja 2018 [Bundesdatenschutzgesetz], v nadaljevanju “GDPA”).

Kakršna koli obdelava podatkov za katero ni zakonsko predpisane osnove, se izvede le (če sploh) s soglasjem Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Ta izjava o zasebnosti vsebuje informacije o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba AUTO1 Group, kot tudi pravice, do katerih ste upravičeni.

 1. Upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov

Upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov znotraj pomena Splošne uredbe in drugih določil zakona o varovanju podatkov je

družba AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Nemčija

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-naslov: info@auto1-group.com

 1. Pooblaščenec za varstvo podatkov

V primeru, da imate kakršna koli vprašanja in/ali predloge povezane z varovanjem podatkov, se lahko kadar koli obrnete neposredno na našega pooblaščenca za varstvo podatkov.

Našega pooblaščenca za varstvo podatkov lahko najdete na:

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Nemčija

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-naslov: datenschutz@auto1-group.com

 1. Obdelava podatkov o uporabi

Vsakič, ko uporabnik dostopa do Spletišča, to Spletišče zbere splošne podatke in informacije.

Ti splošni podatki in informacije se shranjujejo v dnevniške datoteke na strežniku.

To velja za naslednje podatke:

 • uporabljene vrste brskalnika in različic, 
 • operacijski sistem, ki ga uporablja dostopajoči sistem, 
 • spletno stran, s katere je dostopajoči sistem prišel na to Spletišče (znano kot referrer),
 • pod-spletišča, do katerih se na tem Spletišču dostopa preko dostopajočega sistema,
 • datum in čas dostopa na Spletišče,
 • IP-naslov,
 • ponudnik internetnih storitev dostopajočega sistema in
 • drugi podobni podatki, katerih cilj je preprečevanje nevarnosti v primeru napada, usmerjenega na naše informacijske sisteme.

Pri obdelavi podatkov o uporabi, družba AUTO1 Group o Posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, ne sklepa ničesar.

Družba AUTO1 Group potrebuje te podatke, da bi

 • pravilno dostavila vsebino tega Spletišča,
 • optimizirala vsebino oglasov in oglaševanja za to Spletišče,
 • zagotovila trajno funkcionalnost naših informacijskih sistemov in tehnologije, ki je osnova tega Spletišča, kot tudi
 • zagotovila organom kazenskega pregona potrebne informacije za namene izvajanja kazenskih postopkov v primeru kibernetskega napada.

Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je 6(1)(f). člen Splošne uredbe.

Po eni strani, podatke v anonimizirani obliki družba AUTO1 Group statistično analizira, ter po drugi strani s tem cilja na povečanje varovanja podatkov ter varnosti podatkov.

Anonimni podatki dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od osebnih podatkov, ki jih zagotovi Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 1. Prijave / postopek prijave

Družba AUTO1 Group je matična družba vrstam podružnic.

Preko Spletišča se lahko prijavite pri naslednjih podružnicah družbe AUTO1 Group:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,

WKDA Booking Services GmbH & Co. KG

in

WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG

(v nadaljevanju »Podružnice družbe AUTO1«).

 1. Obdelava Podatkov prijaviteljev

Družba AUTO1 Group zbira osebne podatke, ki so jih prijavitelji posredovali preko spletnega portala za prijavitelje (v nadaljevanju »Podatki prijaviteljev«).

Za izpeljavo postopka prijave kot tudi za obdelavo obdelave prijav je odgovorno podjetje AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG kot podružnica družbe AUTO1 Group, (v nadaljevanju »AUTO1 Global«).

Za ta namen prenese družba AUTO1 Group Podatke prijaviteljev podjetju AUTO1 Global.

Podatki prijaviteljev se uporabljajo le za namene postopka prijave.

Dodatno lahko družba AUTO1 Group posreduje Podatke prijaviteljev Podružnicam družbe AUTO1, h katerim se prijavitelj prijavlja.

Preden se odvije kakršen koli prenos Podatkov prijaviteljev, se pozornost prijaviteljev posebno usmeri k obdelavi Podatkov prijaviteljev s strani družbe AUTO1 Global in posredovanju njihovih Podatkov prijaviteljev družbi AUTO1 Global ter ustreznim odgovornim Podružnicam družbe AUTO1, kjer nato prijavitelji v zvezi s tem izrazijo svoje soglasje. To soglasje je pravna podlaga za to obdelavo v skladu s 6(1)(f). členom Splošne uredbe.

Brez tega izraženega soglasja s strani prijaviteljev, se postopek prijave ne more začeti.

Prijavitelji lahko kadar koli z učinkom za naprej prekličejo svoje soglasje tako, da pošljejo e‑pošto na datenschutz@auto1-group.com.

Takšen preklic soglasja pomeni umik prijave prijavitelja.

 1. Hramba Podatkov prijaviteljev pri SmartRecruiters

Za namene postopka prijave uporabljamo programsko opremo podjetja SmartRecruiters Europe Ltd, 59–60 Thames Street, Windsor, Berkshire SL4 1TX, Združeno Kraljestvo (v nadaljevanju »SmartRecruiters«).

Za ta namen so Podatki prijaviteljev hranjeni in obdelani na strežnikih podjetja SmartRecruiters v Nemčiji in v EU.

Družba AUTO1 Group je podjetje SmartRecruiters skrbno izbrala.

Varstvo Podatkov prijaviteljev je zagotovljeno s pogodbo s podjetjem SmartRecruiters, ki zadeva pogodbeno obdelavo podatkov, po kateri podjetje SmartRecruiters obdeluje osebne podatke le, ko jih družba AUTO1 Group za to pooblasti in v skladu z njihovimi navodili. Pravna podlaga za to je 28. člen Splošne uredbe.

Storitev SmartRecruiters se zanaša na storitve, ki jih nudi

podjetje SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, CO 80202, ZDA (v nadaljevanju »SendGrid«), ki omogoča pošiljanje in prejemanje e‑pošte k in od prijaviteljev preko programske opreme podjetja SmartRecruiters.

V tem kontekstu se Podatki prijaviteljev prenesejo na strežnike podjetja SendGrid v ZDA in torej, v državo izven EU ali Evropskega gospodarskega prostora.

Ta prenos je dovoljen v skladu s 45. členom Splošne uredbe, saj je bilo podjetje SendGrid potrjeno v skladu z okvirjem zasebnostnega ščita in zatorej, obstaja ustrezna raven varovanja podatkov, ki je skladna z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/1250.

Potrdilo si lahko ogledate na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active.

 1. Izbris Podatkov prijaviteljev

Podatki prijaviteljev se običajno samodejno izbrišejo 12 mesecev potem, ko je bil postopek prijave zaključen. Med zaključitvijo postopka prijave in zaposlovanja ter izbrisom, se podatki hranijo za namene dokazovanja. Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je 6(1)(f). člen Splošne uredbe.

 1. Prenos osebnih podatkov zunanjim ponudnikom storitev

Družba AUTO1 Group sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev za namene izvajanja določene tehnične analize podatkov ter postopke obdelave ali hranjenja teh podatkov (npr. za pridobivanje skupne, neosebne statistike iz baz podatkov ali za shranjevanje varnostnih kopij). Ti ponudniki storitev so skrbno izbrani in morajo dosegati visoka merila za varovanje in varnost podatkov. Zavezani so k vzdrževanju stroge zaupnosti in obdelujejo osebne podatke le, ko jih družba AUTO1 Group za to pooblasti ter v skladu z navodili družbe AUTO1 Group. Pravna podlaga za vključenost tovrstnih ponudnikov storitev se nahaja v 28. členu Splošne uredbe.

Družba AUTO1 Group sodeluje s podjetji in drugimi subjekti, ki ponujajo posebno strokovno znanje glede na posebna področja (npr. davčni svetovalci, pravni svetovalci, računovodska podjetja, logistična podjetja). Ti subjekti so ali pravno ali pogodbeno zavezani k zaupnosti. Če je posredovanje osebnih podatkov tem subjektom potrebno, se pravna podlaga za to, glede na posamezno vrsto sodelovanja, nahaja v 6(1)(b). ali (f). členu Splošne uredbe.

 1. Piškotki

Spletišče uporablja piškotke.

Piškotki so besedilne datoteke, ki se namestijo in shranijo na računalniškem sistemu preko spletnega brskalnika.

Piškotki se shranjujejo na trdem disku uporabnikovega računalnika in tam ne povzročajo nobene škode.

Piškotki tega Spletišča vsebujejo osebne podatke o uporabniku.

Piškotki uporabniku Spletišča prihranijo trud pri, na primer, ponovnem vnašanju podatkov, poenostavijo prenos določene vsebine ter pomagajo družbi AUTO1 Group pri prepoznavanju posebno priljubljenih področij Spletišča.

To družbi AUTO1 Group, med drugim, omogoča tudi, da natanko prilagodi vsebine svojega Spletišča potrebam svojih uporabnikov.

Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je 6(1)(f). člen Splošne uredbe.

Uporabnik lahko, kadar koli, Spletišču prepreči namestitev katerih koli piškotkov tako, da izvede ustrezne prilagoditve pri nastavitvah uporabljenega spletnega brskalnika ter tako trajno zavrne namestitev piškotkov.

Nadalje je možno izbrisati kakršne koli piškotke, ki so že kadar koli bili nameščeni preko spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

To je možno pri vseh pogosto uporabljanih spletnih brskalnikih.

V primeru, da uporabnik v uporabljenem spletnem brskalniku onemogoči nameščanje piškotkov, obstaja možnost, da ne bo mogel v celoti uporabljati vseh funkcij Spletišča.

 1. Google Tag Manager

To Spletišče uporablja storitev Google Tag Manager.

Ta storitev omogoča upravljanje z oznakami spletišča preko vmesnika.

Oznake so manjši elementi kode, ki so med drugim, namenjeni tudi merjenju prometa in vedenja obiskovalcev.

Storitev Google Tag Manager oznake le izvaja.

Znotraj tega procesa ne prihaja do uporabe piškotkov in torej ne pride do zbiranja osebnih podatkov.

Google Tag Manager sproža druge oznake, ki lahko potem potencialno zbirajo podatke.

Vendar pa Google Tag Manager do teh podatkov ne dostopa.

Če se je na ravni domene ali piškotka odvilo onemogočenje, le-to ostane veljavno za vse sledilne oznake, pod pogojem, da so izvedene s storitvijo Google Tag Manager.

 1. CrazyEgg.com

To Spletišče uporablja orodje za sledenje CrazyEgg.com, da bi lahko evidentiralo naključno izbrane posamezne obiske (le z anonimiziranim IP-naslovom).

S pomočjo piškotkov to orodje za sledenje omogoča analizo načina, na katerega uporabljate Spletišče (npr. na katere vsebine se klika).

V ta namen je uporabniški profil vizualno prikazan.

Orodje ustvari uporabniške profile s pomočjo psevdonimov.

Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je glede na 6(1)(a). člen Splošne uredbe/ 6(1)(f). Člen Splošne uredbe vaše soglasje.

Imate možnost kadar koli zavrniti obdelavo podatkov, ki jih ustvari CrazyEgg.com tako, da sledite navodilom na http://www.crazyegg.com/opt-out.

Za več informacij o varstvu podatkov pri podjetju CrazyEgg.com, si oglejte http://www.crazyegg.com/privacy.

 1. Google Analytics

To Spletišče uporablja storitev Google Analytics.

Google Analytics je storitev spletne analitike.

Spletna analitika je zbiranje, sestavljanje in analiza podatkov glede na vedenje uporabnikov spletnih strani.

Storitev spletne analitike zbira, med drugim tudi, podatke o tem s katere spletne strani je Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, prišel na spletno stran (znano kot referrer), katere pod-strani spletišča so bile dostopane in kako pogosto ter kako dolgo je uporabnik ostal na pod-strani, ki je bila ogledana.

Spletna analitika se prvotno uporablja za optimizacijo spletne strani in za izvedbo analize stroškov in koristi spletnega oglaševanja.

Operativno podjetje komponente Google Analytics je Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Podjetje Google LLC je potrjeno na podlagi okvira zasebnostnega ščita in zatorej zagotavlja, da deluje v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Za spletno analitiko preko storitve Google Analytics uporablja družba AUTO1 Group pripono »_gat._anonymizeIp«.

S to pripono Google okrne in anonimizira IP-naslov spletne povezave Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, če se do Spletišča dostopa iz države članice Evropske unije ali iz druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analiza števila obiskovalcev Spletišča.

Google uporablja zbrane podatke in informacije za analizo uporabe Spletišča, med drugim, tudi za sestavo spletnih poročil, da nam prikaže dejavnosti na Spletišču in nam ponudi dodatne storitve povezane z uporabo Spletišča.

Storitev Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«, ki so besedilne datoteke shranjene na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletišča.

Vsakokrat, kadar se dostopa do posamezne strani tega Spletišča — s katerim upravlja upravljavec, odgovoren za obdelavo in na katero je integrirana komponenta Google Analytics — komponenta Google Analytics samodejno sproži spletni brskalnik informacijskega sistema Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, da le-ta prenese podatke Googlu za namene spletne analize.

V kontekstu tega tehničnega postopka, bodo Googlu znani osebni podatki — kot je IP-naslov Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo — , kar omogoča Googlu, med drugim tudi, da sledi izvoru obiskovalcev in klikov ter tudi omogoča posledično izdajanje računov.

S pomočjo piškotka se osebni podatki — na primer, čas dostopa, kraj s katerega je bilo dostopano na našo Spletišče, ter število obiskov našega Spletišča s strani Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo — shranjujejo.

Vsakokrat, ko je naše Spletišče obiskano, se ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom spletne povezave, ki jo uporablja Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, prenesejo podjetju Google v ZDA.

Te osebne podatke hrani podjetje Google v ZDA.

Podjetje Google potencialno prenese osebne podatke, ki so bili zbrani s pomočjo tehničnega postopka, tretjim osebam.

Kot je bilo že zgoraj navedeno lahko Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, kadar koli, Spletišču prepreči namestitev katerih koli piškotkov tako, da izvede ustrezne prilagoditve pri nastavitvah uporabljenega spletnega brskalnika ter tako trajno zavrne namestitev piškotkov.

Takšna prilagoditev nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika, bi tudi Googlu preprečila namestitev piškotka na informacijski sistem Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Nadalje obstaja možnost izbrisa piškotka, ki je bil že nameščen, preko spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, možnost nasprotovati zbiranju podatkov, ki jih pripravi Google Analytics in podatkov, ki so povezani z uporabo tega Spletišča, kot tudi nasprotovati obdelavi teh podatkov s strani Googla in preprečiti tovrstno zbiranje in obdelavo.

Da bi lahko to izvedel, si mora Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, naložiti in namestiti dodatek za brskalnik, ki ga najdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta dodatek za brskalnik preko JavaScript sporoči storitvi Google Analytics, da storitvi Google Analytics ni dovoljeno prenesti nobenih podatkov in informacij o obiskih spletnih strani.

Podjetje Google smatra namestitev dodatka za brskalnik kot nasprotovanje.

V primeru, da je informacijski sistem Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, izbrisan, formatiran ali pozneje ponovno nameščen, mora Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ponovno namestiti dodatek za brskalnik, da bi lahko onemogočil storitev Google Analytics.

Če Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali oseba, ki je pod nadzorom Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, dodatek brskalnika odstrani ali onemogoči, obstaja možnost za ponovno namestitev ali aktivacijo dodatka za brskalnik.

Za več informacij in ustreznih določb o varstvu podatkov podjetja Google, si oglejte https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Storitev Google Analytics je podrobneje opisana na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je 6(1)(f). člen Splošne uredbe.

 1. Izbris in blokiranje osebnih podatkov

Družba AUTO1 Group obdeluje in hrani druge osebne podatke le za takšno časovno obdobje, kot je potrebno, da se doseže namen hrambe.

Potem, ko namen hrambe preneha obstajati, se osebni podatki rutinsko in v skladu s predpisi izbrišejo ali anonimizirajo. Podatki o uporabi se po 30 dneh običajno izbrišejo.

 1. Pravice Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

V primeru, da želite kadar koli uveljaviti katero od pravic navedenih v tem odstavku, lahko kadar koli pošljete sporočilo na kontaktne informacije navedene v 1. ali 2. odstavku (npr. e-pošto ali pismo).

 1. Pravica do potrditve

Imate pravico zaprositi za potrditev o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo.

 1. Pravica do dostopa

Imate pravico dobiti informacije zlasti o:

 • osebnih podatkih, ki se o vas hranijo;
 • namenu obdelave;
 • kategorijah osebnih podatkov, ki so v obdelavi;
 • prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, katerim so osebni podatki bili ali bodo razkriti;
 • predvidenem obdobju v katerem bodo osebni podatki hranjeni, ali, če to ni možno, kriterijih za določanje tega obdobja;
 • pravici do vložitve pritožbe nadzornemu organu;
 • obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev;
 • tem, ali so osebni podatki bili preneseni v tretjo državo ali mednarodni organizaciji.
 1. Pravica do popravka

Imate pravico zahtevati

 • popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in
 • dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.
 1. Pravica do izbrisa

Pravico imate, da se kateri koli osebni podatki, ki se nanašajo na vas, izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, posebej če

 • je namen, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali ali drugače obdelovali prenehal obstajati;
 • umaknete svoje soglasje na katerem obdelava temelji in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za obdelavo;
 • zavrnete obdelavo in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo in/ali
 • so bili osebni podatki nezakonito obdelani.
 1. Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave če

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, namreč za obdobje, ki omogoča družbi AUTO1 Group, da bi preverila točnost teh osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov, zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;
 • osebni podatki za namene obdelave več niso več potrebni, a potrebujete osebne podatke za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • zavrnete obdelavo in še ni bilo razjasnjeno ali bo vaša zavrnitev vodila do prenehanja obdelave podatkov.
 1. Pravice do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da katere koli osebne podatke, ki se nanašajo na vas, prejmete v strukturiranem, splošno-uporabljanem in strojno-berljivem formatu

Dodatno, imate pravico, da se vaši osebni podatki prenesejo neposredno drugemu upravljavcu, v kolikor je to tehnično možno in v kolikor to ne škoduje pravicam in svoboščinam drugih.

 1. Pravica do zavrnitve

Imate pravico, da na podlagi vašega posebnega položaja, zavrnete obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, če ta obdelava temelji na sledeči osnovi:

 • obdelava je nujna za namene zakonitih interesov, za katere si prizadeva družba AUTO1 Group ali tretja stranka.

V primeru zavrnitve, bo družba AUTO1 Group prenehala z obdelavo osebnih podatkov razen, če za obdelavo obstaja nujna zakonska podlaga, ki prevladuje nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali pa je cilj obdelave vzpostavitev, izvajanje ali obramba pred pravnimi zahtevki.

V primeru, da želite kadar koli uveljaviti pravico do zavrnitve, lahko kadar koli pošljete sporočilo na kontaktne informacije navedene v 1. ali 2. odstavku (npr. e-pošto ali pismo)

Različica, kot je na September 2018