Pareiškimas dėl duomenų privatumo

Search Icon

Pareiškimas dėl duomenų privatumo

Dėkojame, kad domitės mūsų bendrove ir apsilankėte mūsų svetainėje www.auto1-group.com (toliau – Svetainė).

„AUTO1 Group GmbH“ (toliau“AUTO1 grupė arba mes) į jūsų asmens duomenų apsaugą žiūri labai rimtai.

Asmens duomenys (pvz., atitinkamo asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris [toks asmuo toliau vadinamas Duomenų subjektu]) tvarkomi tik vadovaujantis ES bendruoju duomenų reglamentu (toliau – BDAR) ir „AUTO1 Group“ taikomomis šalyje galiojančiomis duomenų apsaugos nuostatomis (nuo 2018 m. gegužės 25 d. galiojusios redakcijos Vokietijos duomenų apsaugos įstatymas [Bundesdatenschutzgesetz], toliau – VDAĮ).

Nesant teisėto teisinio pagrindo asmens duomenys gali būti tvarkomi (jeigu iš viso leidžiama) tik Duomenų subjekto sutikimu.

Duomenų privatumo pareiškime jums pateikiama informacija apie duomenų tvarkymo AUTO1 grupėje pobūdį, aprėptį ir tikslą, taip pat jūsų turimas teises.

 1. Valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą

Valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis BDAR ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, yra

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Vokietija

Tel. +49 (0)30 / 201 638 360

El. p. info@auto1-group.com

 1. Duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu turėtumėte klausimų ir (arba) norėtumėte pateikti pasiūlymų dėl duomenų apsaugos, galite bet kuriuo metu kreiptis tiesiogiai į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti:

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Vokietija

Tel. +49 (0)30 / 201 638 360

El. p. datenschutz@auto1-group.com

 1. Naudojamų duomenų tvarkymas

Kiekvieną kartą naudotojui prisijungus prie svetainės, svetainė renka bendro pobūdžio duomenis ir informaciją.

Tokie bendro pobūdžio duomenys ir informacija įrašomi serverių registracijos failuose.

Įrašomi tokie duomenys:

 • Naudojami naršyklės tipai ir versijos 
 • Prisijungiančios sistemos naudojama operacinė sistema 
 • Svetainė, iš kurios prisijungianti sistema pasiekė šią svetainę (vadinamasis nukreipiamasis domenas)
 • Svetainės sritys, pasiekiamos per prisijungiančią sistemą
 • Prisijungimo prie svetainės data ir laikas
 • IP adresas
 • Prisijungiančios sistemos paslaugų teikėjas ir
 • Kiti panašūs duomenys ir informacija, skirta padėti išvengti pavojaus tiesioginės atakos prieš mūsų IT sistemas atveju.

Tvarkydama jūsų naudojimo duomenis AUTO1 grupė nedaro jokių išvadų dėl Duomenų subjekto.

AUTO1 grupei šie duomenys reikalingi, kad ji galėtų

 • Tinkamai perteikti Svetainės turinį
 • Optimizuoti Svetainės turinį ir jos reklamavimą
 • Užtikrinti nepertraukiamą mūsų IT sistemų ir šioje Svetainėje naudojamų technologijų funkcionalumą taip pat
 • Suteikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą vykdant baudžiamąjį procesą
 • įvykus kibernetinei atakai

Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Šiuos nuasmenintos formos pateikiamus duomenis AUTO1 grupė analizuoja, viena vertus, statistikos tikslais, kita vertus – siekdama sustiprinti duomenų apsaugą ir saugumą.

Anonimiški serverio registracijos failų duomenys laikomi atskirai nuo visų Duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų.

 1. Prašymai / prašymų nagrinėjimo procesas

AUTO1 grupė yra kelių patronuojamųjų įmonių patronuojanti bendrovė.

Per Svetainę galite pateikti prašymus šios AUTO1 grupės patronuojamosioms bendrovėms:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,

WKDA Booking Services GmbH & Co. KG

ir

WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG

(toliau – AUTO1 patronuojamosios įmonės).

 1. Pareiškėjų duomenų tvarkymas

AUTO1 grupė renka duomenis, kuriuos pareiškėjas yra pateikęs per internetinį pareiškėjų portalą (toliau – Pareiškėjų duomenys).

Už prašymų pateikimo procesą, taip pat už prašymų tvarkymą atsakinga AUTO1 grupės patronuojamoji bendrovė „AUTO1 Global Services GmbH& Co. KG“ (toliau – AUTO1 Global).

Tuo tikslu AUTO1 grupė Pareiškėjų duomenis perduoda „AUTO1 Global“.

Pareiškėjų duomenys naudojami tik teikiant ir nagrinėjant prašymus.

Be to, AUTO1 grupė gali perduoti Pareiškėjų duomenis AUTO1 patronuojamajai įmonei, kuriai Pareiškėjas yra pateikęs prašymą.

Prieš perduodant Pareiškėjo duomenis, Pareiškėjui nuosekliai išaiškinama, kaip „AUTO1 Global“ tvarko Pareiškėjo duomenis, kaip Pareiškėjo duomenys yra perduodami „AUTO1 Global“ ir atitinkamai AUTO1 patronuojamajai įmonei, o Pareiškėjai dėl to duoda savo aiškų sutikimą. Toks sutikimas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Prašymai gali būti pradėti nagrinėti tik gavus tokį aiškų Pareiškėjų sutikimą.

Pareiškėjai gali būti bet kuriuo metu nurodyti, kad dėl būsimų laikotarpių jie tokį sutikimą atsiima, nusiųsdami el. ‑laišką adresu datenschutz@auto1-group.com.

Pareiškėjui atsiėmus sutikimą Pareiškėjo prašymas nebenagrinėjamas.

 1. Pareiškėjų duomenų laikymas bendrovėje SmartRecruiters

Prašymams tvarkyti naudojame „SmartRecruiters Europe Ltd.“, 59–60 Thames Street, Windsor, Berkshire SL4 1TX, Jungtinėje Karalystėje (toliau – SmartRecruiters) sukurtą programinę įrangą.

Tuo tikslu Pareiškėjų duomenys laikomi ir tvarkomi „SmartRecruiters“ serveriuose Vokietijoje ir ES.

AUTO1 grupė pasirinko „SmartRecruiters“ gerai apgalvojusi.

Pareiškėjų duomenų apsauga užtikrinama sudarius sutartį su „SmartRecruiters“ dėl sutartimi numatytų duomenų tvarkymo, pagal kurią „SmartRecruiters“ tvarko asmens duomenis tik AUTO1 grupės užsakymu ir vadovaudamasi jos nurodymais. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 28 straipsnis.

Norėdama palengvinti ir pagreitinti pareiškėjų el. laiškų siuntimą ir gavimą per savo programinę įrangą, „SmartRecruiters“ naudojasi SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, CO 80202, USA (toliau – SendGrid) teikiamomis paslaugomis.

Taigi Pareiškėjų duomenys perduodami į „SendGrid“ serverius JAV, t. y. esančius nei ES, nei Europos ekonominei erdvei nepriklausančioje valstybėje.

Taip duomenis perduoti leidžiama pagal BDAR 45 straipsnį, nes „SendGrid“ yra sertifikuota pagal „Privatumo skydo“ susitarimą, todėl užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250.

Sertifikavimo patvirtinimą galima peržiūrėti čia: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active.

 1. Pareiškėjų duomenų ištrynimas

Pareiškėjų duomenys ištrinami automatiškai po 12 mėn. nuo prašymų teikimo termino pabaigos. Laikotarpiu nuo prašymų teikimo pabaigos, priėmimo į darbą iki duomenų ištrynimo duomenys laikomi kaip įrodymai. Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

 1. Asmens duomenų perdavimas nepriklausomiems paslaugų teikėjams

Atlikdama techninę duomenų analizę, taip pat tvarkydama ar laikydama duomenis AUTO1 grupė naudojasi nepriklausomų paslaugų teikėjų paslaugomis (pvz., norėdama gauti agreguotus, nuasmenintus statistinius duomenis iš duomenų bazių arba išsaugoti atsargines kopijas). Tokie paslaugų teikėjai yra kruopščiai atrenkami ir atitinka aukštus duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartus. Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti griežtą konfidencialumo apsaugą ir tvarkyti asmens duomenis tik AUTO1 grupės užsakymu ir vadovaudamiesi AUTO1 grupės nurodymais. Teisinis tokių paslaugų teikėjų dalyvavimo pagrindas yra BDAR 28 straipsnis.

AUTO1 grupė bendradarbiauja su bendrovėmis ir kitomis įmonėmis, teikiančiosiomis specializuotas žinias konkrečiose srityse (pvz., mokesčių konsultantai, advokatai, apskaitos įmonės ir logistikos bendrovės). Tos įmonės privalo pagal teisės aktų ar sutarčių reikalavimus užtikrinti konfidencialumą. Jeigu asmens duomenis būtina perduoti tokioms įmonėms, priklausomai nuo bendradarbiavimo pobūdžio tokio perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas arba f punktas.

 1. Slapukai

Svetainė naudoja slapukus.

Slapukai yra per interneto naršyklę į kompiuterį įdiegiami ir jame laikomi tekstiniai failai.

Slapukai laikomi naudotojo kompiuterio standžiajame diske ir jam visiškai nekenkia.

Svetainės slapukuose yra naudotojo asmens duomenų.

Slapukai palengvina naudojimąsi Svetaine, pavyzdžiui, naudotojui nebereikia iš naujo įvedinėti duomenų, paprasčiau perduoti konkretų turinį, be to, padeda AUTO1 grupei nustatyti populiariausias Svetainės sritis.

Be kitų dalykų, slapukai padeda AUTO1 grupei pritaikyti Svetainės turinį naudotojų poreikiams.

Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Naudotojas gali bet kuriuo metu neleisti Svetainei įrašyti slapukų atitinkamai pakoreguodamas interneto naršyklės nuostatas ir taip visam laikui uždrausdamas įrašinėti slapukus savo kompiuteryje.

Be to, jau įrašytus slapukus galima bet kuriuo metu pašalinti per interneto naršyklę ar naudojantis kita programine įranga.

Tai galima padaryti visose dažniausiai naudojamose naršyklėse.

Gali būti, kad, interneto naršyklėse išjungęs slapukų įrašymo funkciją, naudotojas nebegalės naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

 1. Google Tag Manager

Svetainė naudoja „Google Tag Manager“.

Ši paslauga leidžia per sąsają valdyti svetainės gaires.

Gairės (angl. „tag“) yra nedideli kodų elementai, kurių viena funkcijų – sekti srautus ir vertinti lankytojų elgseną.

„Google Tag Manager“ įdiegia tik kodų gaires.

Jokie slapukai nenaudojami, todėl vykdant šį procesą asmens duomenys nerenkami.

„Google Tag Manager“ aktyvina kitas gaires, kurios gali savarankiškai rinkti duomenis.

Tačiau „Google Tag Manager“ prie tokių duomenų prieigos neturi.

Jeigu buvo išjungtas domenas ar slapukai, toks nustatymas galioja visoms sekimo gairėms, jeigu jos buvo įdiegtos su „Google Tag Manager“.

 1. CrazyEgg.com

Ši Svetainė naudoja sekimo priemonę CrazyEgg.com, kuria registruojami atsitiktine tvarka pasirinkti individualūs apsilankymai (tik su anonimiškais IP adresais).

Naudojant slapukus šia sekimo priemone analizuojama, kaip jūs naudojatės Svetaine (pvz., koks turinys spustelimas).

Tuo tikslu naudotojo profilis rodomas vizualiai.

Priemonė sukuria naudotojų profilius naudodama slapyvardžius.

Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Jūs galite bet kuriuo metu pareikšti nesutikimą dėl duomenų tvarkymo priemone CrazyEgg.com vadovaudamiesi šiais nurodymais: http://www.crazyegg.com/opt-out.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „CrazyEgg.com“ galima rasti apsilankius http://www.crazyegg.com/privacy.

 1. Google Analytics

Svetainė naudoja „Google Analytics“.

„Google Analytics“ yra svetainės lankomumo analizės priemonė.

Svetainės analizės priemonė renka, grupuoja ir analizuoja lankytojų elgesio svetainėse duomenis.

Be kitų funkcijų, svetainės analizės priemonė renka tokius duomenis: iš kurios svetainės Duomenų subjektas prisijungė prie svetainės (kuri vadinama nukreipiamuoju domenu), kokiose svetainės srityse buvo lankomasi ir kiek laiko lankytojas praleido tokioje svetainės srityje.

Svetainių analizės priemonė daugiausia naudojama siekiant optimizuoti svetainės veikimą ir atlikti reklamos internete sąnaudų ir naudos analizę.

„Google-Analytics“ komponento operatorius yra „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV.

„Google LLC“ yra sertifikuota pagal „Privatumo skydo“ sistemą, todėl garantuoja, kad ji visiškai atitinka Europos duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

„Google Analytics“ pagalba analizuodama svetainę „AUTO1“ naudoja priesagą „_gat._anonymizeIp“.

Naudodama šią priesagą „Google“ sutrumpina ir nuasmenina Duomenų subjekto prisijungimo prie interneto IP adresą, jeigu prie mūsų Svetainės prisijungiama iš Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės sutarties šalies.

„Google-Analytics“ komponento paskirtis yra analizuoti mūsų Svetainės lankytojų srautus.

Surinktus duomenis ir informaciją „Google“ naudoja Svetainei analizuoti, kad galėtų kurti pranešimus internetu apie veiklą Svetainėje ir teikti papildomas su Svetainės naudojimu susijusias paslaugas.

„Google Analytics“ priemonė naudoja slapukus, t. y. tekstinius failus, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip jūs naudojatės svetaine.

Kiekvieną kartą prisijungus prie bet kurio Svetainės puslapio, kurį valdo už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas ir kuriame įdiegtas „Google-Analytics“ komponentas, „Google-Analytics“ komponentas automatiškai duoda nurodymą Duomenų subjekto IT sistemos interneto naršyklei perduoti duomenis „Google“ interneto analizei atlikti.

Vykdydamas šį techninį procesą „Google“ mato asmens duomenis, kaip antai Duomenų subjekto IP adresą, pagal kurį, be kitų dalykų „Google“ gali atsekti lankytojų kilmės vietą, spustelėjimų skaičių ir tuo remdamasis išrašyti sąskaitas faktūras už komisinius mokesčius.

Naudojant slapukus įrašomi asmens duomenys, pavyzdžiui, prisijungimo laikas, vieta, iš kurios buvo prisijungta prie Svetainės, Duomenų subjekto apsilankymų mūsų Svetainėje skaičius.

Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, tokie asmens duomenys, įskaitant Duomenų subjekto interneto prisijungimo IP adresą, yra perduodami „Google“ JAV.

Tokie asmens duomenys laikomi „Google“ JAV.

Tokius vykdant minėtą techninį procesą surinktus asmens duomenis „Google“ gali perduoti trečiosioms šalims.

Kaip jau buvo minėta pirmiau, Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu neleisti Svetainei įrašyti slapukų atitinkamai pakoreguodamas interneto naršyklės nuostatas ir taip visam laikui uždrausdamas įrašinėti slapukus kompiuteryje.

Taip pakoregavus interneto naršyklės nuostatas „Google“ nebegalės įrašyti slapukų Duomenų subjekto IT sistemoje.

Be to, jau įrašytus slapukus galima bet kuriuo metu pašalinti naudojantis interneto naršykle ar kita programine įranga.

Be to, Duomenų subjektas turi galimybę prieštarauti dėl duomenų rinkimo „Google-Analytics“ priemonėmis ir susijusio su šios Svetainės naudojimu, taip pat dėl „Google“ vykdomo duomenų tvarkymo ir uždrausti tokius duomenis rinkti ir tvarkyti.

Tam Duomenų subjektas turi parsisiųsdinti naršyklės plėtinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ir jį įdiegti savo kompiuteryje.

Naršyklės plėtinys per „JavaScript“ siunčia pranešimą „Google-Analytics“, kad „Google-Analytics“ negali būti perduoti jokie duomenys ar informacija apie lankymąsi svetainėse.

Naršyklės plėtinio įdiegimą „Google“ supranta kaip prieštaravimą.

Jeigu Duomenų subjekto IT sistema pašalinama, formatuojama arba pakartotinai įdiegiama vėliau, Duomenų subjektas, norėdamas išjungti „Google Analytics“, turi iš naujo įdiegti naršyklės plėtinį.

Jeigu Duomenų subjektas ar kuris nors kitas Duomenų subjekto kontrolės sričiai priskirtas asmuo pašalina arba išjungia naršyklės plėtinį, yra galimybė tokį naršyklės plėtinį įdiegti arba įjungti iš naujo.

Daugiau informacijos apie „Google“ taikomas duomenų apsaugos nuostatas galima rasti https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ir http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Išsamesnis „Google Analytics“ veikimo paaiškinimas pateiktas https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

 1. Asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

AUTO1 grupė tvarko ir laiko kitus asmens duomenis tik tol, kol būtina duomenų laikymo tikslams pasiekti.

Duomenų laikymo tikslui išnykus, asmens duomenys ištrinami arba anonimizuojami bendra tvarka ir vadovaujantis atitinkamomis teisinėmis nuostatomis. Dažniausiai naudojimo duomenys ištrinami po 30 dienų.

 1. Duomenų subjekto teisės

Norėdami pasinaudoti bet kuria šiame punkte nurodyta teise galite bet kuriuo metu atsiųsti pranešimą 1 arba 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu ar laišku).

 1. Teisė gauti patvirtinimą

Turite teisę reikalauti patvirtinimo, kad su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi.

 1. Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti tokią informaciją:

 • Laikomi Jūsų asmens duomenys
 • Duomenų tvarkymo tikslai
 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
 • Gavėjai arba gavėjų kategorijos, kurioms asmens duomenys buvo ar bus atskleisti
 • Numatomas duomenų laikymo laikotarpis ir, jeigu įmanoma, tokio laikotarpio nustatymo kriterijai
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
 • Ar taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas
 • Ar asmens duomenys buvo perduoti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai
 1. Teisė ištaisyti

Jūs turite teisę reikalauti

 • Ištaisyti netikslius su jumis susijusius asmens duomenis ir
 • Papildyti neišsamius su jumis susijusius asmens duomenis
 1. Teisė ištrinti duomenis

Turite teisę reikalauti, kad bet kokie su jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, ypač jeigu:

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi
 • Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis ir (arba)
 • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 1. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jeigu

 • Užginčijate asmens duomenų tikslumą konkrečiam laikotarpiui, per kurį AUTO1 grupė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą
 • Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, o prašote apriboti jų naudojimą
 • Duomenų valdytojui asmens duomenų nebereikia duomenų tvarkymo tikslams, tačiau jie reikalingi jums, kad galėtumėte pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus
 • Jūs esate pareiškęs prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, tačiau dar neaišku, ar po tokio prieštaravimo duomenų tvarkymas bus nutrauktas
 1. Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Be to, turite teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma, jeigu tai nedaro neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

 1. Teisė nesutikti

Turite teisę nesutikti, kad dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių būtų tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, jeigu duomenys tvarkomi tokiu pagrindu:

 • duomenis tvarkyti būtina AUTO1 grupei arba trečiajai šaliai siekiant teisėtų tikslų.

Pareiškus tokį prieštaravimą AUTO1 grupė nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Norėdami pasinaudoti bet kuria šiame punkte nurodyta teise galite bet kuriuo metu atsiųsti pranešimą 1 arba 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, faksu ar laišku).

Settembre 2018 versija