Informacja o ochronie danych osobowych

Search Icon

Informacja o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i za wejście na naszą stronę internetową www.auto1-group.com (dalej „Strona”).

AUTO1 Group GmbH (dalej „AUTO1 Group” lub „Spółka”) poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby [taka osoba określana jest dalej mianem „Osoby, której dane dotyczą”]) będą przetwarzane, ma to miejsce zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem ochrony danych UE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych wiążącymi dla spółki AUTO1 Group (niemiecka Ustawa o ochronie danych w wersji z 25 maja 2018 [Bundesdatenschutzgesetz], dalej „GDPA”).

Każde przetwarzanie danych osobowych, dla którego nie ma podstaw prawnych będzie mieć miejsce (jeżeli w ogóle) wyłącznie za zgodą Osoby, której dane dotyczą.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera szczegóły dotyczące charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez AUTO1 Group, a także informacje o prawach Osoby, której dane dotyczą.

 1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w znaczeniu RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych jest

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Niemcy

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-mail: info@auto1-group.com

 1. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań i/lub sugestii w odniesieniu do ochrony danych, można kontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnej chwili.

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:

AUTO1 Group GmbH

Bergmannstr. 72

10961 Berlin

Niemcy

Telefon: +49 (0)30 / 201 638 360

E-mail: datenschutz@auto1-group.com

 1. Przetwarzanie danych o użytkowaniu

Za każdym razem, gdy na niniejszą Stronę wchodzi użytkownik, Strona ta zbiera ogólne dane i informacje.

Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log na serwerze.

Dotyczy to następujących danych:

 • rodzaj przeglądarki i stosowana wersja,
 • system operacyjny systemu wchodzącego na stronę,
 • strona internetowa, z której system wchodzący na stronę trafił na tę Stronę (znana jako adres odsyłający),
 • podstrony, które system wchodzący na stronę odwiedza na tej Stronie,
 • data i godzina wejścia na Stronę,
 • adres IP,
 • dostawca usług internetowych systemu wchodzącego na stronę, oraz
 • inne podobne dane i informacje mające na celu zapobiegać ryzyku w przypadku ataków skierowanych na nasze systemy IT.

Przetwarzając te dane o użytkowaniu, AUTO1 Group nie wyciąga żadnych wniosków na temat Osoby, której dane dotyczą.

AUTO1 Group potrzebuje tych danych, by

 • w sposób poprawny wyświetlać zawartość Strony,
 • zoptymalizować treść i reklamy dla tej Strony,
 • zapewnić ciągłość naszych systemów IT oraz technologii stanowiących podstawę tej Strony a także
 • przekazać organom ścigania informacje, które są niezbędne na cele przeprowadzenia postępowań karnych
 • w przypadku cyberataku.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

Te dane w zanonimizowanej formie są analizowane przez AUTO1 Group na potrzeby statystyczne, a także by zwiększyć poziom ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zanonimizowane dane w plikach log na serwerze są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez Osobę, której dane dotyczą.

 1. Podania / procedura składania podań

AUTO1 Group jest spółką macierzystą kilku spółek zależnych.

Za pośrednictwem Strony można składać podania o pracę w następujących spółkach zależnych AUTO1 Group:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,

AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,

WKDA Booking Services GmbH & Co. KG

oraz

WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG

(dalej „Spółki zależne AUTO1”).

 1. Przetwarzanie danych kandydatów

AUTO1 Group zbiera dane osobowe, które kandydat przesyła za pośrednictwem portalu kandydatów (dalej „Dane kandydatów”).

Odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu składania podań, a także za przetwarzanie wniosku spoczywa po stronie AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG, spółki zależnej AUTO1 Group (dalej „AUTO1 Global”).

W tym celu AUTO1 Group przesyła Dane kandydatów spółce AUTO1 Global.

Dane kandydatów są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu składania podań.

Co więcej, AUTO1 Group może przesłać Dane kandydatów Spółce zależnej AUTO1, w której kandydat składa podanie.

Przed przesłaniem Danych kandydatów, kandydaci proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych kandydatów przez AUTO1 Global i przesłanie Danych kandydatów do AUTO1 Global oraz do stosownej odpowiedzialnej Spółki zależnej AUTO1. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na podstawie Art. 6(1)(a) RODO.

Bez tej wyraźnej zgody nie można rozpocząć procesu składania podań.

Kandydaci mogą wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili, przesyłając wiadomość e‑mail na adres datenschutz@auto1-group.com.

Takie wycofanie zgody jest równoważne z wycofaniem podania kandydata.

 1. Przechowywanie danych kandydatów przez SmartRecruiters

Na potrzeby procesu składania wniosków, korzystamy z oprogramowania SmartRecruiters Europe Ltd, 59–60 Thames Street, Windsor, Berkshire SL4 1TX, Zjednoczone Królestwo (dalej „SmartRecruiters”).

W tym celu Dane kandydatów przechowywane są i przetwarzane na serwerach SmartRecruiters w Niemczech i w UE.

AUTO1 Group z wielką starannością wybrało usługi SmartRecruiters.

Ochrona Danych kandydatów jest zapewniona na mocy umowy podpisanej ze SmartRecruiters w odniesieniu do przetwarzania danych umownych, na mocy której SmartRecruiters przetwarza dane osobowe wyłącznie na zlecenie AUTO1 Group i zgodnie z jej instrukcjami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 28 RODO.

SmartRecruiters polega na usługach świadczonych przez SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500 Denver, CO 80202, USA (dalej „SendGrid”), aby usprawnić przesył wiadomości e‑mail kandydatów za pośrednictwem oprogramowania SmartRecruiters.

W tym kontekście, Dane kandydatów są przesyłane na serwery SendGrid w Stanach Zjednoczonych, czyli do kraju poza UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przesył jest dozwolony na mocy art. 45 RODO, ponieważ SendGrid posiada certyfikat na mocy Programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i tym samym stosuje odpowiedni poziom ochrony zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250.

Certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active.

 1. Usuwanie danych kandydatów

Dane kandydatów są usuwane automatycznie po 12 miesiącach od zakończenia procedury składania podań. Pomiędzy zakończeniem składania podań i rekrutacją i usunięciem danych, dane są przechowywane w celach ewidencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

 1. Przesył danych osobowych do zewnętrznych usługodawców

AUTO1 Group korzysta z usług zewnętrznych usługodawców na potrzeby technicznej analizy danych, czy procesów przetwarzania lub przechowywania (np. by otrzymać zagregowane, bezosobowe statystyki z baz danych lub w celu przechowywania kopii zapasowych). Ci usługodawcy są starannie wybierani i spełniają wysokie standardy w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych. Są oni zobowiązani zachować ścisłą poufność danych i przetwarzać dane wyłącznie na polecenie AUTO1 Group i zgodnie z instrukcjami AUTO1 Group. Podstawą prawną regulującą angażowanie takich usługodawców jest Art. 28 RODO.

AUTO1 Group współpracuje ze spółkami i innymi podmiotami, które świadczą wyspecjalizowaną ekspertyzę w odniesieniu do niektórych obszarów (np. konsultanci podatkowi, radcy prawni, biura rachunkowe, firmy logistyczne). Te podmioty są zobowiązane prawnie lub umownie do zachowania poufności. Jeżeli konieczny jest przesył danych osobowych do takich podmiotów, podstawą prawną, w zależności od rodzaju współpracy, jest Art. 6(1)(b) lub (f) RODO.

 1. Cookies

Niniejsza Strona korzysta z plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany i przechowywany w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki.

Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie wywołują żadnych szkód.

Pliki cookie tej Strony zawierają dane osobowe użytkownika.

Pliki cookie oszczędzają użytkownikowi Strony, przykładowo, ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesył konkretnej treści i pomagają AUTO1 Group zidentyfikować szczególnie popularne obszary Strony.

Pozwala to AUTO1 Group, między innymi, na dostosowanie treści Strony do potrzeb jej użytkowników.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

Użytkownik może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stale sprzeciwiając się zapisowi plików cookie.

Co więcej, pliki cookie, które zostały już zapisane mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania.

Ta opcja jest dostępna w popularnych przeglądarkach.

Jeżeli użytkownik wyłączy zapis plików cookie w przeglądarce internetowej, z której korzysta, najprawdopodobniej nie wszystkie funkcje tej Strony będą w pełni dostępne.

 1. Google Tag Manager

Niniejsza Strona korzysta z Google Tag Manager.

Ta usługa pozwala na zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu.

Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą, między innymi, by mierzyć ruch i zachowanie odwiedzających.

Google Tag Manager jedynie instaluje tagi.

Nie korzysta z plików cookie i tym samym nie zbiera danych osobowych w ramach tego procesu.

Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane.

Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do takich danych.

Jeżeli przeprowadzono deaktywację na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona aktywna dla wszystkich tagów, pod warunkiem, że zostały one zainstalowane przez Google Tag Manager.

 1. CrazyEgg.com

Ta Strona korzysta z narzędzia śledzenia CrazyEgg.com, aby zapisywać losowo wybrane wejścia (tylko z wykorzystywaniem zanonimizowanych adresów IP).

Korzystając z ciasteczek, to narzędzie śledzenia pozwala na analizę tego, jak użytkownik korzysta ze Strony (to jest co użytkownik klika).

W tym celu, profil użytkownika jest wyświetlany wizualnie.

Narzędzie tworzy profile użytkowników wykorzystując pseudonimy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na mocy Art. 6(1)(a) RODO / Art. 6(1)(f) RODO.

W dowolnej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych tworzonych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie http://www.crazyegg.com/opt-out.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych przez CrazyEgg.com, należy wejść na stronę http://www.crazyegg.com/privacy.

 1. Google Analytics

Niniejsza Strona korzysta z Google Analytics.

Google Analytics to usługa analizy stron.

Analiza stron internetowych to zbieranie, łączenie i analiza danych odnoszących się do zachowania użytkowników na stronach.

Usługa analizy stron zbiera, między innymi, dane na temat tego z jakiej strony Osoba, której dane dotyczą trafiła na tę stronę (strona znana jako adres odsyłający), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często lub na jak długo podstrona jest odwiedzana.

Analiza stron jest stosowana, by zoptymalizować stronę internetową i by przeprowadzić analizę stosunku kosztu do korzyści reklam w Internecie.

Spółką obsługującą Google Analytics jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na potrzeby analizy za pośrednictwem Google Analytics AUTO1 Group stosuje sufiks „_gat._anonymizeIp”.

Dzięki tej funkcji, adres IP połączenia internetowego Osoby, której dane dotyczą zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeżeli Osoba, której dane dotyczą wchodzi na naszą Stronę z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego częścią Porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Celem Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą Stronę.

Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, by przeanalizować wykorzystanie Strony, aby stworzyć raporty internetowe, które podsumowują aktywności na Stronie, a także by świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem Strony.

Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, to jest pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i które pozwalają zanalizować, jak korzystał on ze Strony.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na poszczególne podstrony niniejszej Strony internetowej – która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i która korzysta z usługi Google Analytics – narzędzie Google Analytics zmusza przeglądarkę internetową w systemie IT Osoby, której dane dotyczą, by przesłała ona dane spółce Google w celu dokonania analizy.

W kontekście tego procesu technicznego, Google pozna dane osobowe – takie jak adres IP Osoby, której dane dotyczą – które pozwolą spółce Google, między innymi, na prześledzenie pochodzenia odwiedzających i kliknięć i tym samym umożliwią zafakturowanie prowizji.

Dzięki plikom cookie, przechowywane są dane osobowe, na przykład godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do naszej Strony oraz liczba wejść Osoby, której dane dotyczą na naszą Stronę.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą Stronę, te dane osobowe, a także adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do spółki Google w USA.

Te dane osobowe są przechowywane przez spółkę Google w USA.

Google potencjalnie przesyła te dane osobowe, które zebrała dzięki temu procesowi, stronom trzecim.

Jak stwierdzono powyżej, Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stale sprzeciwiając się zapisowi plików cookie.

Taka zmiana ustawień przeglądarki uniemożliwi również spółce Google umieszczanie plików cookie w systemie IT Osoby, której dane dotyczą.

Co więcej, pliki cookie, które zostały już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania.

Co więcej, Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analytics i związanych z wykorzystaniem niniejszej Strony, a także sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych przez Google i zapobiegać takiemu zbieraniu i przetwarzaniu.

Aby zrealizować swoje prawa, Osoba, której dane dotyczą musi pobrać wtyczkę dla przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować tę wtyczkę.

Ta wtyczka informuje narzędzie Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że nie może ono przesyłać żadnych danych i informacji na temat wizyt na stronach.

Google uznaje zainstalowanie takiej wtyczki jako sprzeciw.

Jeżeli system IT Osoby, której dane dotyczą zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, Osoba, której dane dotyczą musi ponownie zainstalować wtyczkę przeglądarki, by wyłączyć narzędzie Google Analytics.

Jeżeli wtyczka zostanie odinstalowana lub wyłączona przez Osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która podlega kontroli Osoby, której dane dotyczą, można taką wtyczkę ponownie zainstalować lub włączyć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz poznać szczegóły na temat przepisów dotyczących ochrony danych spółki Google, należy wejść na strony https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym łączem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

 1. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

AUTO1 Group przetwarza i przechowuje inne dane osobowe wyłącznie przez taki okres, który jest konieczny, by zrealizować cel przechowywania.

Gdy cel przechowywania zostanie zrealizowany, dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane rutynowo, zgodnie z przepisami prawa. Dane o użytkowaniu są co do zasady usuwane co 30 dni.

 1. Prawa Osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw wymienionych w niniejszej klauzuli, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

 1. Prawo do uzyskania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane.

 1. Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji w następujących kwestiach:

 • dane osobowe jej dotyczące;
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 • informacje czy dane zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania

 • sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą oraz
 • o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które jej dotyczą.
 1. Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o bezzwłoczne usunięcie danych, które jej dotyczą, zwłaszcza w sytuacji, gdy:

 • cele, na które dane osobowe zostały zebrane lub w ramach których były przetwarzane nie są już aktualne;
 • Osoba, której dane dotyczą wycofała swoją zgodę, na której oparte było przetwarzanie i nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; i/lub
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o ograniczenie przetwarzania, w sytuacji, gdy:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający AUTO1 Group sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe nie są już potrzebne na cele przetwarzania, ale są one potrzebne Osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy sprzeciw doprowadzi do zaprzestania przetwarzania.
 1. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące.

Co więcej, Osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

 1. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie:

 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AUTO1 Group lub przez stronę trzecią.

W przypadku sprzeciwu, AUTO1 Group nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

Wersja na dzień Wrzesień 2018