Indeks cen Grupy AUTO1

Europejski raport cen samochodów używanych

Search Icon
image index cars blue orange

Wprowadzenie

Indeks cen Grupy AUTO1 pokazuje miesięczną ewolucję cen samochodów używanych w całej Europie. Uwzględnia on różne wskaźniki, takie jak kategoria samochodu, rodzaj paliwa i przebieg, aby zapewnić wiarygodną analizę rynku. Indeks uwzględnia dane hurtowe Grupy AUTO1. Grupa AUTO1 rewolucjonizuje sposób kupna i sprzedaży samochodów. W 2022 roku ta wielobrandowa firma technologiczna sprzedała ponad 649 000 pojazdów za pośrednictwem swoich stron internetowych i aplikacji. Analizując swoją bazę danych obejmującą około 3,6 mln transakcji samochodów używanych w całej Europie od momentu założenia firmy, Grupa AUTO1 opracowała pionierski indeks, który mierzy trendy cenowe na rynku samochodów używanych.

Najnowszy indeks

Indeks Cen Grupy AUTO1 wskazuje na niewielki wzrost cen samochodów używanych w kwietniu 2024 r., z 137,3 w marcu do 138,0 w kwietniu 2024 r., co oznacza wzrost o 0,5%. Pomimo miesięcznego wzrostu, analiza od początku roku wykazuje spadek cen samochodów używanych o 2,8%. Porównując rok do roku, ceny znacznie spadły z 148,7 w kwietniu 2023 r. do 138,0 w kwietniu 2024 r., co odzwierciedla spadek o 7,2%.

Niezależnie od tych wahań, ceny samochodów używanych są nadal o 17,5% wyższe niż przed pandemią - w kwietniu 2019 r. indeks wynosił 117,5.

auto1 group index image approach

“Jak na razie rok 2023 pokazuje stabilizację cen transakcyjnych. Po dość gwałtownych korektach cenowych w IV kwartale 2022 roku, może to przynieść ulgę zarówno profesjonalnym dealerom samochodów używanych, jak i klientom indywidualnym. Rok do roku ceny spadły w 2022 roku, ale nadal są wyższe niż w 2021 roku."

Moritz Lück
SVP Sales & Operations
3 auto1 group index moritz

Moritz Lück
SVP Sales & Operations

Metodologia

Podstawa indeksu:

Punktem wyjścia dla Indeksu Cen Grupy AUTO1 jest styczeń 2015 z wartością referencyjną 100. Od startu indeksu Grupa AUTO1 uważa swoje europejskie dane za wystarczająco spójne, aby zapewnić reprezentatywny wgląd w rozwój cen.

Przetwarzane dane:

Indeks obejmuje wszystkie transakcje hurtowe Grupy AUTO1 od stycznia 2015 roku. Pojazdy z zestawu danych są reprezentatywne dla europejskiego rynku samochodów używanych.

auto1 group index methodology

Obróbka danych

Ceny, wiek i przebiegi poza zakresem [0,5; 99,5] percentyla są uważane za wartości odstające i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika.

Obliczanie indeksu

Grupa AUTO1 oblicza średnie ceny sprzedaży dla każdego miesiąca. Aby zapewnić wiarygodną analizę statystyczną zestawu danych, te średnie ceny są obliczane co miesiąc w oparciu o różne kategorie (na przykład kategorie pojazdów, rodzaje paliwa, przebieg, itp.), których rozkłady są używane jako wartości. Indeks jest obliczany na podstawie bieżących i zagregowanych wartości z przeszłości.

Korekta sezonowa

12-miesięczny addytywny model szeregu czasowego jest używany do wyodrębnienia i usunięcia składnika sezonowości z indeksu