Zrównoważony rozwój

Search Icon

,,Odgrywamy kluczową rolę w zwiększaniu transparentności na historycznie nieprzejrzystym rynku samochodów używanych. Pomagamy mu w tranzycji na bardziej ekologiczną i przyjazną konsumentom przyszłość oraz przyczyniamy się do rozwoju gospodarki motoryzacyjnej o obiegu zamkniętym."

Christian Bertermann
CEO i współzałożyciej Grupy AUTO1
esg board members

Christian Bertermann
CEO i współzałożyciej Grupy AUTO1

Markus Boser
CFO oraz ESG Ambasador w Grupie AUTO1

esg approach

Nasze podejście

Naszą misją, jako wiodącej europejskiej platformy handlu używanymi samochodami, jest stworzenie najlepszego sposobu kupowania i sprzedawania aut. Wierzymy, że integracja kwestii zrównoważonego rozwoju w naszej codziennej pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu, jak i dla budowania zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Wspieramy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i integrujemy je z naszymi strategicznymi decyzjami biznesowymi oraz codziennymi działaniami. Zgodnie z charakterystyką naszego modelu biznesowego, koncentrujemy się na następujących trzech celach zrównoważonego rozwoju: ,,Działania na rzecz klimatu", ,,Równość płci" oraz ,,Godna praca i wzrost gospodarczy".

Środowisko

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska poprzez bycie częścią motoryzacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasz unikalny model biznesowy, polegający na kupnie i sprzedaży używanych samochodów, odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu śladu środowiskowego gospodarki motoryzacyjnej w Europie.

esg the enviornment

Używane pojazdy elektryczne

Zapewnienie, że pierwsi adepci otrzymają uczciwą cenę za swój pojazd elektryczny (EV), wydłużenie żywotności używanych pojazdów elektrycznych i zapewnienie, że zostaną one sprzedane właściwemu właścicielowi w całej Europie, jest podstawą naszej działalności, jeśli chodzi o pionierską elektryfikację rynku używanych samochodów. Aby przyspieszyć tę transformację, dołączyliśmy do inicjatywy CARA (Car Remarketing Association Europe) Battery Health. Wraz z innymi dużymi dealerami remarketingowymi dążymy do stworzenia wspólnych standardów ułatwiających remarketing i wspierających wartość rezydualną używanych samochodów poprzez budowanie zaufania do baterii pojazdów elektrycznych.

Redukcja śladu węglowego

Naszym celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 do 2030 roku. Nasza działalność, a także nasz główny produkt - samochody używane - mają wpływ na środowisko. Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę klimatu i postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2. Nieustannie oceniamy strategie redukcji emisji dwutlenku węgla, które uwzględniają wpływ naszej działalności i szukamy sposobów na poprawę wydajności naszej sieci dystrybucyjnej oraz zużycia energii. Aby stać się neutralnym pod względem emisji CO2 do 2030 r., będziemy w jak największym stopniu zmniejszać nasz ślad węglowy.

Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Zmniejszamy zapotrzebowanie na produkcję nowych pojazdów, co wiąże się z zagrożeniami środowiskowymi i społecznymi, poprzez wydłużanie okresu eksploatacji pojazdów. Wzmacniając nasz model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym, przeciętny samochód, którym handlujemy, jest młodszy niż średni wiek pojazdu w większości krajów UE. Wiek samochodu koreluje z jego wpływem na środowisko: Im starszy samochód, tym większe prawdopodobieństwo, że wytwarza on więcej emisji w przeciwieństwie do młodszego, a zatem bardziej wydajnego pojazdu. Oznacza to, że generalnie Grupa AUTO1 handluje pojazdami, które są bardziej przyjazne dla środowiska niż przeciętny pojazd w UE, zastępując mniej przyjazne dla środowiska samochody młodszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Nasi ludzie

Grupa AUTO1, zatrudniająca około 5500 pracowników w Europie, zbudowała zespół, który żyje zgodnie z naszymi wartościami: Wybieramy wyzwania, wybieramy tempo i wybieramy rozwój.

W Grupie AUTO1 postrzegamy naszą różnorodność jako siłę, jesteśmy dumni, że możemy pracować z ludźmi z różnych środowisk i wierzymy, że jest to kluczowy czynnik sukcesu naszej firmy.

esg our people

Różnorodność pracowników

Jesteśmy zróżnicowaną grupą 102 narodowości, która buduje najlepszy sposób kupowania i sprzedawania samochodów. Naszym celem jest zwiększenie parytetu płci na stanowiskach kierowniczych: Celem jest posiadanie 25% kobiet w Zarządzie i 25% kobiet liderów na dwóch poziomach zarządzania poniżej Zarządu, na poziomie SVP i VP, do 2026 roku.

Szkolenia i rozwój pracowników

Grupa AUTO1 stale się rozwija i ewoluuje jako firma, a my chcemy, aby nasi koledzy rozwijali się razem z nami. Oferujemy pracownikom różne możliwości nauki i rozwoju, takie jak Akademia AUTO1, nasza własna platforma internetowa do szkoleń wdrożeniowych. Ponadto mamy wewnętrznych trenerów, którzy oferują coaching dla różnych zespołów.

Społeczności AUTO1

Oferujemy naszym pracownikom możliwość tworzenia finansowanych przez nas społeczności AUTO1. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla pracowników do wymiany pomysłów i doświadczeń, nawiązywania kontaktów, budowania w firmie wiedzy na określone tematy i pielęgnowania wymiany poglądów. Mamy następujące społeczności AUTO1: Pojazdy elektryczne, LGBTQ+ i sojusznicy, Zrównoważony rozwój i Kobiety w AUTO1.

Nasza społeczność

Jesteśmy zaangażowani w pozytywny wkład w społeczności, w których pracujemy i działamy. Robimy to poprzez zapewnienie przejrzystości w branży, która tradycyjnie była nieprzejrzysta i złożona.

lowres ah pic deliveryexperience

Poprawa mobilności

Wierzymy, że nasz niezrównany, ogólnoeuropejski wybór używanych pojazdów zapewnia konsumentom dostęp do przystępnej cenowo mobilności, a naszym partnerom - wzrost gospodarczy. Dealerzy samochodowi i konsumenci mogą wybierać spośród szerokiej gamy pojazdów we wszystkich przedziałach cenowych, dzięki czemu mogą znaleźć używany samochód, który jest dla nich odpowiedni. Działając na 30 rynkach w Europie, odgrywamy kluczową rolę w dystrybucji samochodów zgodnie z potrzebami dealerów i konsumentów, zapewniając w ten sposób przystępne cenowo rozwiązania w zakresie mobilności na różnych rynkach.

Wpływ społeczny

W 2019 r. rozpoczęliśmy współpracę z Berliner Tafel, bankiem żywności działającym w rejonie Berlina, przekazując pojazdy, takie jak ciężarówki-chłodnie i inne pojazdy, aby zapewnić organizacji dostawy żywności i rozwiązania w zakresie mobilności. Kontynuujemy naszą współpracę, zapewniając Tafel fundusze na utrzymanie pojazdów i rozbudowę ich floty.

Przejrzystość i ochrona konsumentów

Zapewniamy naszym klientom i partnerom przejrzystość, której potrzebują, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu używanych samochodów.

Rynek samochodów używanych jest uważany za jeden z najbardziej nieprzejrzystych sektorów w UE, biorąc pod uwagę, że był to najgorzej funkcjonujący rynek towarów w UE “ze względu na szczególnie niskie wyniki pod względem zaufania konsumentów do dealerów, przestrzegania zasad ochrony konsumentów, porównywalności, zadowolenia konsumentów i stosunkowo wysokiego odsetka problemów"podkreślając tym samym, że konsumenci często byli negatywnie dotknięci charakterystyką rynku, jego rozdrobnieniem i brakiem przejrzystości.

Badanie rynku konsumenckiego dotyczące funkcjonowania rynku samochodów używanych z perspektywy konsumenta przeprowadzone przez Komisję Europejską

Zmieniamy to:

Oferujemy konsumentom możliwość kupna i sprzedaży używanych pojazdów bez targowania się, w oparciu o nasze przejrzyste modele oceny i wyceny.

Ponadto stosujemy rygorystyczny bezgotówkowy model biznesowy, jako kolejny środek mający na celu zwiększenie przejrzystości i przeciwdziałanie ryzyku prania pieniędzy, które tradycyjnie występuje na wysoce rozdrobnionych rynkach.

esg page community transparency

Nasz ład korporacyjny

W Grupie AUTO1 jesteśmy dumni z naszego ładu korporacyjnego i środków zgodności i wierzymy, że mają one bezpośredni wpływ na naszą zdolność do realizacji naszej planowanej strategii zrównoważonego rozwoju.

esg governance

Ambasadorzy ESG Grupy AUTO1

Oprócz naszej nadrzędnej struktury zarządzania ESG, mamy trzech dedykowanych ambasadorów ESG jako główny zespół odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie naszej strategii zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania w całej Grupie AUTO1.

esg markus boser

Odpowiedzialny za strategię ESG Grupy AUTO1 na poziomie Zarządu i Przewodniczący Komitetu Sterującego ESG Grupy AUTO1.

Markus Boser

Dyrektor Finansowy

esg ane kristine

odpowiedzialna za strategię ESG na poziomie VP, z głównym naciskiem na aspekty dotyczące ludzi i społeczności w strategii ESG Grupy AUTO1.

Anne-Kristin Müller

SVP Operations & People

esg mathew perry

główny punkt kontaktowy w Grupie AUTO1 w zakresie ESG, odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii ESG Grupy AUTO1.

Matthew Perry

Head of Legal Compliance

Ponadto Rada Nadzorcza, jako niezależny organ, przyczynia się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu zawodowemu. Lars Santelmann, jeden z członków Rady Nadzorczej, jest odpowiedzialny za kwestie ESG w ramach tego organu.

Komitet ESG Rady Nadzorczej, jeden z komitetów Rady Nadzorczej, monitoruje i doradza Zarządowi w odniesieniu do obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Wszystkie decyzje dotyczące ESG są podejmowane przez Komitet Sterujący ESG, wszystkie decyzje dotyczą Zarządu i są zgłaszane Radzie Nadzorczej.

Wszystkie nasze zasady ładu korporacyjnego i dokumentację, taką jak Kodeks postępowania, kanały zgłaszania nieprawidłowości, można znaleźć tutaj.

esg lars santelmann

Lars Santelmann
Członek Rady Nadzorczej