Sustainability

Search Icon

"We hebben een cruciale rol in het vergroten van de transparantie in de markt voor tweedehands auto's, die tot op heden niet zo transparant was. We helpen bij de overgang naar een groenere en consumentvriendelijkere toekomst en dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire auto-economie."

Christian Bertermann
CEO en Medeoprichter AUTO1 Group
esg board members

Christian Bertermann
CEO en Medeoprichter AUTO1 Group

Markus Boser
CFO AUTO1 Group en ESG Ambassadeur

esg approach

Onze Aanpak

Als Europa's toonaangevende platform voor de handel in tweedehands auto's is het onze missie om de beste manier te creëren om online auto's te kopen en te verkopen.Wij geloven dat de integratie van duurzaamheidsoverwegingen in ons dagelijks werk centraal staat bij dit doel en de duurzame groei van ons bedrijf. We ondersteunen de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en integreren deze in onze strategisch zakelijke beslissingen en dagelijkse activiteiten. In lijn met de kenmerken van ons bedrijfsmodel ligt onze focus op de volgende drie SDG's: "Climate Action", "Gender Equality" en "Decent Work and Economic Growth".

De Omgeving

We zetten ons in om het milieu te beschermen door deel uit te maken van de circulaire auto-economie. Ons unieke bedrijfsmodel, het kopen en verkopen van tweedehands auto's, speelt een belangrijke rol bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van automobiliteit in Europa.

esg the enviornment

Tweedehands Elektrische Auto's

Ervoor zorgen dat early adoptors een eerlijke prijs krijgen voor hun elektrisch voertuig (EV), de levensduur van gebruikte EV's verlengen en ervoor zorgen dat ze in heel Europa aan de juiste eigenaar worden verkocht, is de kern van ons werk als pionier in de elektrificatie van de markt van tweedehands auto's. Om deze overgang te versnellen, hebben we ons aangesloten bij het CARA (Car Remarketing Association Europe) Battery Health initiatief. Samen met andere grote remarketingdealers willen we gemeenschappelijke standaarden creëren om remarketing te vergemakkelijken en de restwaarde van tweedehands auto's te bevorderen door vertrouwen te creëren in de batterij van batterij-elektrische auto's.

Vermindering CO2-voetafdruk

Ons doel is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zowel onze activiteiten als ons belangrijkste product -tweedehands auto's - hebben gevolgen voor het milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming serieus en hebben onszelf tot doel gesteld om CO2-neutraal te worden. We evalueren voortdurend koolstofreductiestrategieën die de impact van onze activiteiten aanpakken en zoeken naar manieren om de efficiëntie van ons distributienetwerk en ons energieverbruik te verbeteren. Om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zullen we onze CO2-voetafdruk zoveel mogelijk beperken.

Bevorderen van een circulaire economie

We onderdrukken de productie van nieuwe auto's, met alle bijbehorende milieu- en sociale risico's, door de levensduur van huidige auto's te verlengen. De auto's die we verhandelen zijn gemiddeld jonger dan de gemiddelde leeftijd van auto's in de meeste EU-landen. De leeftijd van een auto correleert met de impact op het milieu: Hoe ouder de auto, hoe groter de kans dat deze meer uitstoot produceert dan een jongere, en dus efficiëntere, auto. De auto's die via AUTO1 Group worden verhandeld zijn gemiddeld milieuvriendelijker dan de gemiddelde auto in de EU.

Onze Medewerkers

Onze Medewerkers - Met ongeveer 5.500 medewerkers in Europa, heeft AUTO1 Group een team uitgebouwd dat onze waarden uitdraagt: "We choose challenge, we choose pace, and we choose growth".

Bij AUTO1 Group zien we diversiteit als een sterk punt. We zijn er uitermate trots op om samen te werken met medewerkers met verschillende achtergronden en culturen. We geloven dat dit een sleutelfactor is voor het succes van ons bedrijf.

esg our people

Diversiteit onder medewerkers

We zijn een diverse groep van 102 nationaliteiten die samen bouwen aan de beste manier om auto's te kopen en verkopen. We streven naar meer gendergelijkheid in leidinggevende functies: Het doel is om tegen 2026 25% vrouwen in het bestuur te hebben en 25% vrouwelijke leiders in de twee managementniveaus onder het bestuur; op het SVP- en VP-niveau.

Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

AUTO1 Group groeit en ontwikkelt zich voortdurend als bedrijf en we vinden het belangrijk dat onze collega's met ons meegroeien. We bieden onze medewerkers verschillende tools om te leren en ontwikkelen zoals o.a. de AUTO1 Academy, ons eigen online platform voor onboarding training. Daarbovenop hebben we in-house trainers die coaching aanbieden voor verschillende teams.

AUTO1 Communities

We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij AUTO1 Communities, of om zelf communities te vormen. Ons doel is om een veilige omgeving te creëren voor medewerkers, uit alle landen en departementen, om ideeën en ervaringen uit te wisselen, te netwerken, maar ook om bepaalde topics aan het licht te brengen en bewustzijn te creëren binnen het bedrijf. De huidige AUTO1 Communities zijn: "Electric Vehicles", "LGBTQ+ & Allies", "Sustainability" en "Women at AUTO1".

Onze Community

We streven ernaar positief bij te dragen aan de gemeenschappen waarin we werken en waar wij deel van uitmaken. Dit doen we door transparantie te bieden in een complexe sector.

lowres ah pic deliveryexperience

Bevorderen van Mobiliteit

We geloven dat onze uitgebreide selectie van tweedehands auto's in heel Europa consumenten toegang geeft tot betaalbare mobiliteit en onze partners economische groei biedt. Autodealers en consumenten kunnen kiezen uit een breed aanbod van auto's in alle prijsklassen, zodat ze de tweedehands auto kunnen vinden die bij hen past. We zijn actief in 30 markten in Europa en spelen een cruciale rol bij het distribueren van auto's volgens de behoeften van dealers en consumenten, waardoor we betaalbare mobiliteitsoplossingen kunnen bieden voor alle markten.

Sociale Impact

In 2019 zijn we een samenwerking aangegaan met Berliner Tafel, een voedselbank in de regio van Berlijn. We doneren voertuigen zoals koelwagens en andere voertuigen om mobiliteitsoplossingen te bieden voor de levering van voeding. We zetten onze samenwerking voort door Tafel te voorzien van fondsen voor het onderhoud van deze voertuigen en voor de uitbreiding van hun wagenpark.

Transparantie en Consumentenbescherming

We geven onze klanten en partners de transparantie die ze nodig hebben om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen rond tweedehands auto's.

De markt voor tweedehands auto's wordt beschouwd als een van de meest ondoorzichtige sectoren in de EU, waarbij werd opgemerkt dat het de slechtst functionerende goederenmarkt in de EU was "door de bijzonder lage scores op het gebied van consumentenvertrouwen in dealers die de regels voor consumentenbescherming naleven, vergelijkbaarheid, consumententevredenheid en een relatief hoog percentage problemen", waarmee werd benadrukt dat consumenten vaak negatief werden beïnvloed door de kenmerken van de markt, de versnippering ervan en het gebrek aan transparantie.

Het marktonderzoek naar de werking van de tweedehands automarkt vanuit een consumenten perspectief uitgevoerd door de EU commissie

Wij brengen daar verandering in:

Wij bieden consumenten de mogelijkheid om tweedehandsauto's te kopen en te verkopen zonder te onderhandelen, op basis van onze transparante evaluatie- en prijsmodellen.

Daarnaast hanteren we een strikt non-cash bedrijfsmodel, als extra maatregel om de transparantie te vergroten en het risico van witwaspraktijken, dat traditioneel aanwezig is in sterk gefragmenteerde markten, tegen te gaan.

esg page community transparency

Ons Bestuur

Bij AUTO1 Group zijn we trots op onze ondernemingsbestuur en -maatregelen. We geloven dat deze een directe invloed hebben op ons vermogen om onze beoogde duurzaamheidsstrategie na te streven.

esg governance

ESG-ambassadeurs binnen AUTO1 Group

Naast onze overkoepelende ESG-bestuurstructuur hebben we drie toegewijde ESG-ambassadeurs als belangrijkste team dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en implementeren van onze duurzaamheidsstrategie op alle managementniveaus binnen AUTO1 Group.

esg markus boser

Verantwoordelijk voor AUTO1 Group ESG-strategie op bestuursniveau en voorzitter van ons AUTO1 Group ESG-Comité.

Markus Boser

Chief Financial Officer

esg ane kristine

Verantwoordelijk voor de ESG-strategie op VP-niveau, met een primaire focus op People- en Community-onderwerpen binnen de ESG-strategie.

Anne-Kristin Müller

SVP Operations & People

esg mathew perry

Het eerste aanspreekpunt binnen AUTO1 Group voor ESG-onderwerpen en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de AUTO1 Group ESG-strategie.

Matthew Perry

Head of Legal Compliance

Bovendien draagt de Raad van bestuur, als onafhankelijk orgaan, bij aan onze duurzaamheidsstrategie met zijn kennis, vaardigheden en professionele expertise. Lars Santelmann, een van onze leden van het bestuur, is binnen dit orgaan verantwoordelijk voor ESG-onderwerpen.

Ons ESG-Comité van het bestuur, houdt toezicht op en adviseert het bestuur op het gebied van milieu, maatschappij en goed beleid

Alle ESG-besluiten worden genomen door het ESG-Comité, bij alle besluiten is het bestuur betrokken en er wordt gerapporteerd aan de Raad van bestuur.

Al onze beleidsregels en documentatie op het gebied van ondernemingsbestuur, zoals de bedrijfsgedragscode en de meldpunten vindt u hier.

esg lars santelmann

Lars Santelmann
Lars Santelmann, Supervisory Board member