Indeks cen Grupy AUTO1

Europejski raport cen samochodów używanych

Search Icon
image index cars blue orange

Wprowadzenie

Indeks cen Grupy AUTO1 pokazuje miesięczną ewolucję cen samochodów używanych w całej Europie. Uwzględnia on różne wskaźniki, takie jak kategoria samochodu, rodzaj paliwa i przebieg, aby zapewnić wiarygodną analizę rynku. Indeks uwzględnia dane hurtowe Grupy AUTO1. Grupa AUTO1 rewolucjonizuje sposób kupna i sprzedaży samochodów. W 2022 roku ta wielobrandowa firma technologiczna sprzedała ponad 649 000 pojazdów za pośrednictwem swoich stron internetowych i aplikacji. Analizując swoją bazę danych obejmującą około 3,6 mln transakcji samochodów używanych w całej Europie od momentu założenia firmy, Grupa AUTO1 opracowała pionierski indeks, który mierzy trendy cenowe na rynku samochodów używanych.

Najnowszy indeks

Indeks cen Grupy AUTO1 prezentuje ciągły spadek cen samochodów używanych w 2024 r., ze 141,2 w lutym do 137,3 w marcu 2024 r. (-2,8%). Po roku stabilizacji hurtowych cen samochodów używanych w 2023 r., z niewielkim spadkiem o 1,6% od stycznia do grudnia 2023 r., pierwszy kwartał 2024 r. pokazuje bardziej dynamiczne środowisko cenowe. Od początku roku ceny samochodów używanych spadły o -3,3%.

W ujęciu rok do roku ceny hurtowe samochodów używanych spadły o 9%, a indeks przesunął się ze 150,9 w marcu 2023 r. do 137,3 w marcu tego roku. Ceny samochodów używanych są nadal o 18,3% wyższe niż przed pandemią COVID-19 w porównaniu z marcem 2019 r. (116,1).

auto1 group index image approach

“Jak na razie rok 2023 pokazuje stabilizację cen transakcyjnych. Po dość gwałtownych korektach cenowych w IV kwartale 2022 roku, może to przynieść ulgę zarówno profesjonalnym dealerom samochodów używanych, jak i klientom indywidualnym. Rok do roku ceny spadły w 2022 roku, ale nadal są wyższe niż w 2021 roku."

Moritz Lück
SVP Sales & Operations
3 auto1 group index moritz

Moritz Lück
SVP Sales & Operations

Metodologia

Podstawa indeksu:

Punktem wyjścia dla Indeksu Cen Grupy AUTO1 jest styczeń 2015 z wartością referencyjną 100. Od startu indeksu Grupa AUTO1 uważa swoje europejskie dane za wystarczająco spójne, aby zapewnić reprezentatywny wgląd w rozwój cen.

Przetwarzane dane:

Indeks obejmuje wszystkie transakcje hurtowe Grupy AUTO1 od stycznia 2015 roku. Pojazdy z zestawu danych są reprezentatywne dla europejskiego rynku samochodów używanych.

auto1 group index methodology

Obróbka danych

Ceny, wiek i przebiegi poza zakresem [0,5; 99,5] percentyla są uważane za wartości odstające i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika.

Obliczanie indeksu

Grupa AUTO1 oblicza średnie ceny sprzedaży dla każdego miesiąca. Aby zapewnić wiarygodną analizę statystyczną zestawu danych, te średnie ceny są obliczane co miesiąc w oparciu o różne kategorie (na przykład kategorie pojazdów, rodzaje paliwa, przebieg, itp.), których rozkłady są używane jako wartości. Indeks jest obliczany na podstawie bieżących i zagregowanych wartości z przeszłości.

Korekta sezonowa

12-miesięczny addytywny model szeregu czasowego jest używany do wyodrębnienia i usunięcia składnika sezonowości z indeksu