AUTO1 Group Price Index

Het Europese rapport over de prijzen van tweedehands auto's

Search Icon
image index cars blue orange

Introductie

De AUTO1 Group Price Index toont de maandelijkse evolutie van de prijzen van tweedehands auto's in heel Europa. Door de database van AUTO1 Group met ongeveer 3,6 miljoen transacties van tweedehands auto's in heel Europa te analyseren, heeft AUTO1 Group een vooruitstrevende index ontwikkeld om de gegevenstransparantie op de markt voor tweedehands auto's te verbeteren en inzichten te geven in de groothandelsprijzen. Het uitgangspunt van de AUTO1 Group Price Index is januari 2015 met een referentiewaarde van 100.

De recentste Index

Het jaar 2024 begint met dalende prijzen voor tweedehands auto's. De AUTO1 Group Price Index, het Europese rapport over de prijzen van tweedehands auto’s, bewoog van 146.9 in december 2023 naar 142.0 in januari 2024, een daling van 3,3%.

Op jaarbasis daalden de groothandelsprijzen voor tweedehands auto's met 4,9%, waarbij de index daalde van 149.3 in januari 2023 naar 142.0 in januari van dit jaar. De prijzen van tweedehands auto's liggen echter nog steeds 24,8% hoger dan vóór de COVID-19-pandemie.

auto1 group index image approach

“Als Europese marktleider bieden we de grootste selectie tweedehands auto's in alle prijscategorieën in meer dan 30 Europese landen. Door gebruik te maken van onze transactiegegevens sinds de oprichting van het bedrijf, hebben we een vooruitstrevende index ontwikkeld die prijstrends in de professionele tweedehands automarkt weergeeft."

Moritz Lück
SVP Sales & Operations
3 auto1 group index moritz

Moritz Lück
SVP Sales & Operations

Methode

Startpunt van de index:

Het startpunt van de AUTO1 Group Price Index is januari 2015 met een referentiewaarde van 100. Vanaf dit startpunt acht AUTO1 Group haar Europese data consistent genoeg om een representatief inzicht te geven in de prijsevoluties.

Verwerkte gegevens

De hoofdindex omvat alle groothandel transactiegegevens van AUTO1 Group sinds januari 2015. De auto's van de dataset zijn representatief voor de Europese markt voor tweedehands auto's.

auto1 group index methodology

Opschoning van gegevens

Prijzen, leeftijden en kilometerstanden buiten het [0,5; 99,5] percentielbereik worden beschouwd als uitschieters en komen niet in aanmerking voor de index.

Berekening van de index

AUTO1 Group berekent de gemiddelde maandelijkse verkoopprijzen. Voor een statistisch grondige analyse van de gegevensverzameling worden die gemiddelde prijzen maandelijks berekend op basis van verschillende categorieën (bijvoorbeeld autocategorieën, brandstoftypes, kilometerstand enz.) waarvan de verdelingen als gewichten worden gebruikt. De index wordt berekend op basis van actuele en geaggregeerde gewichten uit het verleden.

Seizoenscorrectie

Er wordt een additief ontleed model voor 12 maanden gebruikt om de seizoensgebonden component uit de index te halen en te verwijderen.